Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aanvangsdatum betalingsperiode Aanvangsdatum_betalingsperiode 01/01/1997 - ∞
Allowancecode Code3 01/01/1997 - ∞
Allowancetype Code2 01/01/1997 - ∞
Arbeidsongeschiktheidpercentage DISPRC 01/01/1954 - ∞
Arbeidsongeschiktheidpercentage Disability_pourcent 01/01/1954 - ∞
Arbeidsongeschiktheidpercentage DISPRC 01/01/1954 - ∞
Bedrag uitkering Bedrag 01/01/1997 - ∞
Begin ziekte B_ziekte 01/01/1997 - ∞
Begindatum b_inval 01/01/2016 - ∞
Begindatum B_inval 01/01/1997 - ∞
Begindatum ziekte Begindatumziekte 01/01/1997 - ∞
Beslissing geneeskundige raad voor invaliditeit Gri_cod 01/01/1997 - ∞
Bruto belastbare uitkering riziv uitkering_BB_riziv 01/01/2003 - ∞
Bruto uitkering riziv uitkering_riziv 01/01/2003 - ∞
Code uitkering Betalingscode 01/01/1997 - 31/12/2017
Code uittreden Uittredingscodes 01/01/1997 - 31/12/2017
Datum herval d_relapse 01/01/2016 - ∞
Diag_ziekte Diag_ziekte 01/01/2016 - ∞
Einddatum E_inval 01/01/1997 - ∞
Einddatum betalingsperiode Einddatum_betalingsperiode 01/01/1997 - ∞
Einddatum invaliditeit Einddatum_invaliditeit 01/01/1997 - ∞
Familysituation Code1 01/01/1997 - ∞
Gecumuleerde uitkeringen Cumul 01/01/1997 - 31/12/2009
Incapacitycategory Code 01/01/1997 - ∞
Indicatorveld invaliditeit R_Exclus 01/01/1997 - ∞
Intrede_ziekte Intrede_ziekte 01/01/2016 - ∞
Invaliditeit en pensioentrekkend (zonder werk) riziv_pensioentrekkend 31/03/2003 - ∞
Invaliditeit en rechtgevend kind riziv_rechtgevend_kind 31/03/2003 - ∞
Invaliditeit en rmi / rmh riziv_leefloner 31/03/2005 - ∞
Invaliditeit en werkend riziv_travailleur 31/03/2003 - ∞
Kwartaal van indiening kwart_bron 01/01/1997 - ∞
Loopbaancode Career_code 01/01/1954 - ∞
Loopbaancode CARCOD 01/01/1954 - ∞
Medische code Gr_ziekt 01/01/1997 - ∞
Nomenclatuur van socio-economische positie Nomenc 30/06/1998 - 31/12/2002
Nomenclatuur van socio-economische positie Nomenc 31/03/2003 - ∞
Regime Regime 01/01/2016 - ∞
Regime Regime 01/01/2016 - ∞
Sociale staat Sociale_staat 01/01/2010 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt) en invaliditeit fodsz_inv 31/03/2003 - ∞
Type_ziekte Type_ziekte 01/01/2016 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en invaliditeit fao_inv 31/03/2007 - ∞
Uitkering beroepsziekte en invaliditeit fbz_inv 31/03/2003 - ∞
Uitkeringsdagen Vergoede_dagen 01/01/1997 - ∞
Uittredingscode ExitCodeID 01/01/1997 - ∞
Zittingsdatum D_zittin 01/01/1997 - ∞