Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aantal dagen arbeidsongeschiktheid Aantal_dagen_ao 01/01/2003 - ∞
Aanvangsdatum betalingsperiode Aanvangsdatum_betalingsperiode 01/01/1997 - ∞
Aard van de uitkering Aard_uitkering 01/01/2003 - ∞
Allowancecode Code3 01/01/1997 - ∞
Allowancetype Code2 01/01/1997 - ∞
Bedrag Bedrag 01/01/2003 - ∞
Bedrag uitkering Bedrag 01/01/1997 - ∞
Begin ziekte B_ziekte 01/01/1997 - ∞
Begindatum B_inval 01/01/1997 - ∞
Begindatum b_inval 01/01/2016 - ∞
Begindatum arbeidsongeschiktheid Begindatum 01/01/2003 - ∞
Begindatum ziekte Begindatumziekte 01/01/1997 - ∞
Beslissing geneeskundige raad voor invaliditeit Gri_cod 01/01/1997 - ∞
Bruto belastbare uitkering nic uitkering_BB_nic 01/01/2003 - ∞
Bruto belastbare uitkering riziv uitkering_BB_riziv 01/01/2003 - ∞
Bruto uitkering nic uitkering_nic 01/01/2003 - ∞
Bruto uitkering riziv uitkering_riziv 01/01/2003 - ∞
Code uitkering Betalingscode 01/01/1997 - 31/12/2017
Code uittreden Uittredingscodes 01/01/1997 - 31/12/2017
Datum herval d_relapse 01/01/2016 - ∞
Diag_ziekte Diag_ziekte 01/01/2016 - ∞
Einddatum E_inval 01/01/1997 - ∞
Einddatum arbeidsongeschiktheid Einddatum 01/01/2003 - ∞
Einddatum betalingsperiode Einddatum_betalingsperiode 01/01/1997 - ∞
Einddatum invaliditeit Einddatum_invaliditeit 01/01/1997 - ∞
Familysituation Code1 01/01/1997 - ∞
Gecumuleerde uitkeringen Cumul 01/01/1997 - 31/12/2009
Gekend bij de mutualiteiten en pensioentrekkend zonder werk nic_pension_complete 31/03/2003 - ∞
Gekend bij de mutualiteiten en rechtgevend kind nic_rechtgevend_kind 31/03/2003 - ∞
Gekend bij de mutualiteiten en rmi / rmh nic_leefloner 31/03/2005 - ∞
Gekend bij de mutualiteiten en werkend nic_travailleur 31/03/2003 - ∞
Incapacitycategory Code 01/01/1997 - ∞
Indicatorveld invaliditeit R_Exclus 01/01/1997 - ∞
Indicatorveld primaire arbeidsongeschiktheid R_Exclus 01/01/2003 - ∞
Intrede_ziekte Intrede_ziekte 01/01/2016 - ∞
Kwartaal van indiening kwart_bron 01/01/1997 - ∞
Loopbaancode Career_code 01/01/1954 - ∞
Loopbaancode CARCOD 01/01/1954 - ∞
Medische code Gr_ziekt 01/01/1997 - ∞
Nomenclatuur van socio-economische positie Nomenc 31/03/2003 - ∞
Nomenclatuur van socio-economische positie Nomenc 30/06/1998 - 31/12/2002
Regime Regime 01/01/2016 - ∞
Regime Regime 01/01/2016 - ∞
Sociale staat Sociale_staat 01/01/2010 - ∞
Soort dagen Srt_dagen 01/01/2003 - ∞
Soort uitkering Srt_uitkering 01/01/2003 - ∞
Stelsel Stelsel 01/01/2003 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt) en arbeidsongeschikt gekend bij de mutualiteiten fodsz_incap_prim 31/03/2003 - ∞
Type_ziekte Type_ziekte 01/01/2016 - ∞
Uitkering arbeidsongeval en arbeidsongeschikt gekend bij de mutualiteiten fao_incap_prim 31/03/2007 - ∞
Uitkering beroepsziekte en arbeidsongeschikt gekend bij de mutualiteiten fbz_incap_prim 31/03/2003 - ∞
Uitkeringsdagen Vergoede_dagen 01/01/1997 - ∞
Uittredingscode ExitCodeID 01/01/1997 - ∞
Ziektecode code_ziekte 01/01/2020 - ∞
Zittingsdatum D_zittin 01/01/1997 - ∞