Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aanduiding student of leerling FL_Student 01/01/2016 - 01/01/2016
Academiejaar academiejaar 01/01/1988 - ∞
Academiejaar AA_ANAC 01/01/2005 - ∞
Authenticiteit Authenticiteit 01/01/2000 - 31/12/2013
Bewijs hoger secundair onderwijs titre_secsup 01/01/1988 - ∞
Bewijsstaat Bewijsstaat 01/01/2000 - ∞
Bewijstype Bewijstype 01/01/2000 - ∞
Bijkomende informatie gezamenlijke opleiding Bijk_info_gez_opl 01/01/2000 - 31/12/2013
Bijkomende informatie module type Bijk_info_mod_type 01/01/2000 - 31/12/2013
Bijkomende informatie omschrijving bewijs Bijk_info_bewijs_omschr 01/01/2000 - 31/12/2013
Categorie Categorie 01/01/2000 - ∞
Code van het behaalde resultaat op het einde van het academiejaar CO_RESULTAT 01/01/2017 - ∞
Code van het diploma CO_DIPLOME 01/01/2005 - ∞
Cyclus en jaar CO_CYCAN 01/01/2005 - ∞
Datum diploma DT_VLDT_STRT 01/01/2012 - 01/01/2017
Datum van het diploma DT_DIPLOME 01/01/2005 - ∞
Detailonderwerp Detail_onderwerp 01/01/2000 - ∞
Diploma TE_DIPLOME 01/01/2005 - 31/12/2014
Diploma uitgereikt diplome_decerne 01/01/1988 - ∞
Gedetailleerd onderwijsniveau CD_ISCED_DET 01/01/2011 - 01/01/2011
Graad Graad 01/01/2000 - ∞
Inschrijvingsnummer CO_INSMULT 01/01/2017 - ∞
Instantie Instantie 01/01/2000 - ∞
Iscedniveau ISCED_niveau 01/01/2000 - ∞
Iscedstudiegebied ISCED_studiegebied 01/01/2000 - ∞
Jaar van uitreiking van het hoger secundair onderwijs diploma annee_secsup 01/01/1988 - ∞
Jaar van uitreiking van het niet-universitair bewijs annee_shu 01/01/1988 - ∞
Jaar van uitreiking van het toegangsbewijs AA_DELIVRANCE_TITACC_CYCAN11 01/01/2005 - ∞
Laatste jaar middelbaar onderwijs AA_FIN_SECONDAIRE 01/01/2005 - ∞
Land Land 01/01/2000 - ∞
Land van uitreiking CO_PAYS_DELIVRANCE 01/01/2005 - ∞
Leverancier Leverancier 01/01/2000 - 31/12/2013
Onderwerp Onderwerp 01/01/2000 - ∞
Onderwijsniveau EDU 01/01/2011 - 01/01/2011
Onderwijsvorm Onderwijsvorm 01/01/2000 - ∞
Opleidingscategorie CO_CATEGORIE 01/01/2005 - ∞
Opleidingscategorie TE_CATEGORIES_SHU 01/01/2005 - ∞
Opleidingstype CO_TYPE 01/01/2005 - ∞
Postcode CP_IMPLANT 01/01/2005 - ∞
Registratiedatum Registratiedatum 01/01/2000 - 31/12/2013
Richting CO_SECTION 01/01/2005 - ∞
Rol alternatieve instantie erkennend alt_instantie_rol_erk 01/01/2000 - 31/12/2013
Rol alternatieve instantie erkennend en uitreikend Alt_instantie_rol_erk_uitr 01/01/2000 - 31/12/2013
Rol alternatieve instantie organiserend alt_instantie_rol_org 01/01/2000 - 31/12/2013
Rol alternatieve instantie uitreikend alt_instantie_rol_uitr 01/01/2000 - 31/12/2013
Schooltype Schooltype 01/01/2000 - ∞
Soort instelling CO_TYPE_ETAB 01/01/2017 - ∞
Specialisatie Specialisatie 01/01/2000 - ∞
Statuut beursstudent bourse 01/01/2003 - ∞
Studiecategorie cat_études 01/01/1988 - ∞
Studiecategorie (niet-universitair onderwijs) cat_shu 01/01/2005 - 31/12/2008
Studiecategorie (niet-universitair onderwijs) cat_shu 01/01/2009 - ∞
Studiecyclus en cyclusduur CO_CYCLE 01/01/2005 - ∞
Studiedomein CD_FOET 01/01/2011 - 01/01/2011
Studiedomein domaine_etudes 01/01/1988 - ∞
Studiekeuze CO_OPTION 01/01/2005 - ∞
Studiekeuze TE_OPTION_SHU 01/01/2005 - ∞
Studieniveau studieniveau 01/01/2015 - ∞
Studierichting TE_SECTION_SHU 01/01/2005 - ∞
Studierichting Studierichting 01/01/2000 - ∞
Taal Taal 01/01/2000 - ∞
Titel van studieprogramma prog_etudes 01/01/2016 - ∞
Toegangbewijs aan het hoger onderwijs titre_acc 01/01/1988 - ∞
Toegangsbewijs CO_TITACC_CYCAN11 01/01/2005 - ∞
Type verplicht gevolgd secundair onderwijs CO_TYPE_SECONDAIRE 01/01/2005 - ∞
Uitreikingsdatum Uitreikingsdatum 01/01/2000 - ∞
Uren volwassenenonderwijs Uren_volw_onderwijs 01/01/2000 - ∞
Vervalperiode Vervalperiode 01/01/2000 - ∞
Vks niveau beroepskwalificatie Vks_niv_ber_kwal 01/01/2000 - ∞
Vks niveau onderwijskwalificatie Vks_niv_ond_kwal 01/01/2000 - ∞
Volledige naam Volledige naam 01/01/2000 - ∞