Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aard tewerkstelling Natservcd 01/01/2004 - 31/03/2016
Aard tewerkstelling Natservcd 01/04/2016 - ∞
Actieve dienst Actieve_dienst 01/04/2016 - ∞
Actieve dienst Actieve_dienst 01/01/2004 - 31/03/2016
Anciënniteit van het slachtoffer Cancc 01/01/1999 - 31/12/2004
Anciënniteit van het slachtoffer binnen de onderneming. CANCV 01/01/2013 - 31/12/2016
Anciënniteit van het slachtoffer binnen de onderneming. CANCV 01/01/2017 - ∞
Anciënniteit van het slachtoffer binnen de onderneming. CANCV 01/01/2005 - 31/12/2012
Anciënniteit van het slachtoffer binnen de onderneming. CANCV 01/01/2014 - 31/12/2016
Anciënniteit van het slachtoffer binnen de onderneming. CANCV 01/01/2017 - ∞
Andere vrijstellingen disp_autres 31/03/2003 - ∞
Begindatum Period_start_date 01/01/1954 - ∞
Begindatum P_STRD 01/01/1954 - ∞
Begindatum P_STRD 01/01/1954 - ∞
Begindatum Begaansc 01/01/1997 - ∞
Beroep Beroep 01/01/1997 - 31/12/2015
Bezoldiging Bezoldiging 01/01/1956 - ∞
Bron van de gegevens Source_code 01/01/1954 - ∞
Datum indiensttreding van de werknemer DENTRSERV 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum indiensttreding van de werknemer DENTRSERV 01/01/2017 - ∞
Effectief afwezig of aanneembare duur afwezigheid Net_dur_abs 01/01/2004 - 31/03/2016
Effectief afwezig of aanneembare duur afwezigheid Net_dur_abs 01/04/2016 - ∞
Einddatum Enddt 01/01/2004 - 31/03/2016
Einddatum P_ENDD 01/01/1954 - ∞
Einddatum Enddt 01/04/2016 - ∞
Einddatum P_ENDD 01/01/1954 - ∞
Einddatum Period_end_date 01/01/1954 - ∞
Einddatum periode Enddt 01/01/2004 - 31/03/2016
Einddatum periode Enddt 01/04/2016 - ∞
Gekend bij de mutualiteiten en werkend nic_travailleur 31/03/2003 - ∞
Gelijkgestelde dagen Gelijkgestelde_dagen 01/01/1956 - ∞
Gelijkgestelde dagen vte Gelijkgestelde_dagen_VTE 01/01/1956 - ∞
Gewerkte dagen Gewerkte_dagen 01/01/1956 - ∞
Gewerkte dagen vte Gewerkte_dagen_VTE 01/01/1956 - ∞
Invaliditeit en werkend riziv_travailleur 31/03/2003 - ∞
Loopbaanbreuk afwezigheden T_n_afwezigheden 01/01/2004 - 31/03/2016
Loopbaanbreuk afwezigheden T_n_afwezigheden 01/04/2016 - ∞
Loopbaanbreuk prestaties T_n_prestaties 01/01/2004 - 31/03/2016
Loopbaanbreuk prestaties T_n_prestaties 01/04/2016 - ∞
Loopbaancode Career_code 01/01/1954 - ∞
Loopbaancode CARCOD 01/01/1954 - ∞
Loopbaancode CARCOD 01/01/1954 - ∞
Loopbaanduur Duration 01/04/2016 - ∞
Loopbaanduur Duration 01/01/2001 - 31/03/2016
Loopbaanjaar I_YEAR 01/01/1954 - ∞
Loopbaanjaar i_year 01/01/1954 - ∞
Loopbaanjaar year 01/01/1954 - ∞
Loopbaanjaar I_YEAR 01/01/1954 - ∞
Niet verminderde duur prestaties Net_dur_period 01/01/2004 - 31/03/2016
Niet verminderde duur prestaties Net_dur_period 01/04/2016 - ∞
Noemer loopbaanbreuk Tantcd 01/01/2001 - 31/03/2016
Noemer loopbaanbreuk Tantcd 01/04/2016 - ∞
Nomenclatuur van socio-economische positie Nomenc 30/06/1998 - 31/12/2002
Nomenclatuur van socio-economische positie Nomenc 31/03/2003 - ∞
Notie eerste werkervaringscontract Not1ep 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie ingroeibaan Nottre 01/01/1997 - 31/12/2002
Oudere werkzoekende disp_DE_age 31/03/2003 - ∞
Pwa ALE 31/03/2003 - ∞
Reductiecode REDCOE 01/01/1954 - ∞
Reductiecode REDCOE 01/01/1954 - ∞
Schrappingsdatum Schaansc 01/01/1997 - ∞
Specifieke datum P_SPEC 01/01/1954 - ∞
Specifieke datum P_SPEC 01/01/1954 - ∞
Startdatum Startdt 01/04/2016 - ∞
Startdatum Startdt 01/01/2004 - 31/03/2016
Startdatum periode Startdt 01/01/2004 - 31/03/2016
Startdatum periode Startdt 01/04/2016 - ∞
Stelsel Stelsel 01/01/1997 - ∞
Tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt) en werkend fodsz_travailleur 31/03/2003 - ∞
Teller en noemer van loopbaanbreuk (overlevingspensioen) Serv_opscd 01/04/2016 - ∞
Teller en noemer van loopbaanbreuk (overlevingspensioen) Serv_opscd 01/01/2001 - 31/03/2016
Type afwezigheid Absencecd 01/04/2016 - ∞
Type afwezigheid Absencecd 01/01/2004 - 31/03/2016
Uitkering arbeidsongeval en werkend fao_travailleur 31/03/2007 - ∞
Uitkering beroepsziekte en werkend fbz_travailleur 31/03/2003 - ∞
Verminderde duur prestaties Net_dur_grade 01/01/2004 - 31/03/2016
Verminderde duur prestaties Net_dur_grade 01/04/2016 - ∞
Vrijstelling van inschrijving om familiale of sociale redenen disp_circ_fam_soc 31/03/2003 - ∞
Vrijstelling van inschrijving omwille van een (beroeps)opleiding disp_form 31/03/2003 - ∞
Werkend als pensioentrekkende werkend_als_pensioentrekkende 31/03/2003 - ∞
Werkend als rechtgevend kind werkend_als_rechtgevend_kind 31/03/2003 - ∞
Werkend en gedeeltelijk in terbeschikkingstelling voorafgaand aan pensioen Werkend_en_gedeeltelijk_TBS 31/03/2012 - ∞
Werkend en gedeeltelijke loopbaanonderbreking / gedeeltelijk tijdskrediet interr_carriere_temps_partiel 31/03/2003 - ∞
Werkend en halftijds brugpensioen prepension_mi_temps 31/03/2003 - 31/12/2011
Werkend en halftijds in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag prepension_mi_temps 31/03/2012 - ∞
Werkend en rmi / rmh pod_mi_travailleur 31/03/2003 - ∞
Werkend en uitkeringsgerechtigd volledig werkloos indep_alloc_ONEm 31/03/2003 - ∞
Werkend en volledig brugpensioen prepension_complete 31/03/2003 - 31/12/2011
Werkend en volledig in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag prepension_complete 31/03/2012 - ∞
Werkend en volledig in terbeschikkingstelling voorafgaand aan pensioen Werkend_en_volledig_TBS 31/03/2012 - ∞
Werkend en volledige loopbaanonderbreking / volledig tijdskrediet interr_carriere_complete 31/03/2003 - ∞
Werkend met inkomensgarantie-uitkering alloc_garantie_rev 31/03/2003 - ∞
Werkzoekend en gekend bij vdab/forem/actiris/adg werkz_VDAB_FOREM_ACTIRIS_ADG 31/03/2005 - ∞