Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Bedrag installatiepremie montant 01/01/2005 - ∞
Belgisch identificatienummer van de sociale zekerheid van de deelnemer (insz-nummer) INSZ 01/01/2008 - 30/06/2015
Gemeente NIS 01/10/2011 - 30/05/2015
Instapdatum start_date_jaar 01/01/2008 - 30/06/2015
Jaar van de originele bron year_bron 01/10/2011 - 30/06/2015
Kbo van de organisatie kbo 01/01/2008 - 30/06/2015
Kwartaal van instap kwart_sdate 01/10/2011 - 30/06/2015
Kwartaal van uitstap kwart_edate 01/10/2011 - 30/06/2015
Maand betaling PaiCpasBenAnMois 01/01/2005 - ∞
Opgave hasAbandonned 01/01/2008 - 30/06/2015
Statuut van begunstigde van de financiële steun equivalent aan het leefloon STS_ID 01/01/2016 - ∞
Statuut van de begunstigde, op de 15de van de maand, van de financiële steun equivalent aan het leefloon STS_CNT_ID 01/10/2002 - 31/12/2015
Statuut van de begunstigde, op de 15de van de maand, van de financiële steun equivalent aan het leefloon STS_CNT_ID 01/01/2016 - ∞
Type project Project_type 01/01/2008 - 30/05/2015
Uitstapdatum end_date_jaar 01/01/2008 - 30/06/2015