Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Activering rva activation_ONEm 31/03/2003 - ∞
Activeringvoorwaarden TYPKRTS29 01/01/2013 - 30/09/2020
Arbeidsstelsel BESLIS 01/01/1998 - 31/12/2014
Artikel ven de sanctie Artikel 01/01/2016 - ∞
Begindatum BEGINACT 01/01/1998 - ∞
Bevoegdheidsniveau flag_region 01/01/2016 - ∞
Einddatum EINDACT 01/01/1998 - ∞
Erkenningsnummer Nract 01/01/1998 - 31/12/2014
Percentage tewerkstelling in de betrekking BREUKACT 01/01/1998 - ∞
Regio Gewest_NR 01/01/2016 - ∞
Situatie einde maand SITDJ 01/04/1998 - ∞
Situatie op elke dag van de maand Rooster_NV 01/01/2014 - ∞
Soort reden i rij_x1 01/01/2016 - ∞
Soort reden ii rij_x2 01/01/2016 - ∞
Soort reden iii rij_x3 01/01/2016 - ∞
Statuut van de persoon t.o.v. de rva FICHE7 01/01/1998 - ∞
Toekenningvoorwaarden TYPEACT 01/01/1998 - 31/12/2014