News

03/09/2018

Overschakeling naar de nieuwe certificaten

Op dinsdag 18 september 2018 vervallen de huidige digitale certificaten van de KSZ. De nieuwe versies ervan zijn beschikbaar op de website in de rubriek Diensten en support / Projectaanpak / pagina  Dienstgeoriënteerde architectuur

Het betreft de volgende certificaten :

  • digitale handtekeningen (om de berichten zelf te beveiligen)
  • ssl client authentication (bij handshake met de dataleveranciers) 
  • ssl server authentication (om het netwerkkanaal tot b2b[-test|-acpt].ksz-bcss.fgov.be te beveiligen)

Timing voor de overschakeling : 

  • in test en acceptatie, op zaterdag 1 september in de voormiddag
  • in productie zal het op maandag 17 september gebeuren, tussen 12u30 en 13u30 

Gelieve het nodige te doen opdat de nieuwe certificaten door uw infrastructuur vóór deze data zouden worden erkend, zodat deze overschakeling transparant en zonder onderbreking kan gebeuren. 
Het ESB-Team van de KSZ kan uw vragen hieromtrent beantwoorden.

 

23/05/2018

AVG - Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

In het licht van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op 25 mei 2018 wordt het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid afgeschaft en omgevormd tot het Informatieveiligheidscomité. Het Sectoraal Comité blijft echter functioneel totdat de wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité wordt gestemd en diens leden worden benoemd. Na 24 mei behoudt het Sectoraal Comité, en daarna het Informatieveiligheidscomité, de bevoegdheden die niet worden overgedragen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit betreft o.a. het verlenen van beraadslagingen voor mededelingen van persoonsgegevens. De behandeling van klachten en het verlenen van adviezen zal immers wel aan de Gegevensbeschermingsautoriteit toekomen.

09/05/2018

eID / isi+

Onze school, onze jeugdbeweging, onze vereniging organiseert een activiteit met kinderen. Welke identiteitskaart of –drager kunnen we vragen?

Aangezien de Kids-ID niet verplicht is, heeft de regering beslist dat alle kinderen een isi+-kaart zouden ontvangen.

Kortom, wat een schools kader/ een jeugdbeweging/ een vereniging betreft, raden we u aan om het volgende mee te delen:

Vraag de eID-kaart voor +12-jarigen.
Vraag de isi+-kaart (eventueel de Kids-ID) voor min 12-jarigen. 

Raadpleeg de FAQ isi+ -kaart