News

30/11/2018

Kan KSZ mij de lijst met actoren in de sociale sector meedelen die mijn gegevens hebben geraadpleegd in het Rijksregister?

Ja, de KSZ mag de lijst met die actoren (sociale sector) meedelen:

  1. nadat ze een kopie van de identiteitskaart van de verzoeker heeft ontvangen (de KSZ kan op die manier de verzoeker met zekerheid identificeren)
  2. voor een periode die maximaal 6 maanden teruggaat in de tijd of voor welbepaalde data (in de afgelopen 6 maanden) die u ons heeft meegedeeld

 

U moet uw verzoek schriftelijk of per mail overmaken aan de cel Identificatie. Bij uw verzoek moet u een kopie/scan van uw identiteitskaart voegen (de KSZ kan u op die manier met zekerheid identificeren). De KSZ zal het antwoord enkel per post opsturen naar het adres gekend in het Rijksregister.

Om het u gemakkelijker te maken, stellen we voor dat u het onderstaande formulier gebruikt voor het indienen van uw aanvraag "Verzoek om mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid".

Om onze opzoekingen te vergemakkelijken, gelieve een print screen (kopie van het scherm) toe te voegen van hetgeen u via de toepassing "Mijn dossier" ontvangt. Op die manier kunnen we het tijdstip (dag en uur) van raadpleging achterhalen.

Cel Identificatie - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Willebroekkai 38 te 1000 Brussel.
of per mail naar identification@ksz-bcss.fgov.be

meer informatie : FAQ Toegang tot het netwerk en tot de gegevens 

 

22/11/2018

Een nieuwe prestigieuze prijs voor KSZ-BCSS

Winner of the Corporate IT Awards 2018 in the category Outstanding Societal Impact

“This Award recognizes the exceptional performance, achievements and sustained commitment of their IT department and the whole management team for driving great societal impact through innovative implementation of digital platforms, social technologies and e-services.” (Jury Corporate IT Awards 2018 – Genval - November 21)

Corporate IT Awards 2018 : http://corporateitawards.com/home.php

03/09/2018

Overschakeling naar de nieuwe certificaten

Op dinsdag 18 september 2018 vervallen de huidige digitale certificaten van de KSZ. De nieuwe versies ervan zijn beschikbaar op de website in de rubriek Diensten en support / Projectaanpak / pagina  Dienstgeoriënteerde architectuur

Het betreft de volgende certificaten :

  • digitale handtekeningen (om de berichten zelf te beveiligen)
  • ssl client authentication (bij handshake met de dataleveranciers) 
  • ssl server authentication (om het netwerkkanaal tot b2b[-test|-acpt].ksz-bcss.fgov.be te beveiligen)

Timing voor de overschakeling : 

  • in test en acceptatie, op zaterdag 1 september in de voormiddag
  • in productie zal het op maandag 17 september gebeuren, tussen 12u30 en 13u30 

Gelieve het nodige te doen opdat de nieuwe certificaten door uw infrastructuur vóór deze data zouden worden erkend, zodat deze overschakeling transparant en zonder onderbreking kan gebeuren. 
Het ESB-Team van de KSZ kan uw vragen hieromtrent beantwoorden.

 

23/05/2018

AVG - Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

In het licht van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op 25 mei 2018 wordt het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid afgeschaft en omgevormd tot het Informatieveiligheidscomité. Het Sectoraal Comité blijft echter functioneel totdat de wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité wordt gestemd en diens leden worden benoemd. Na 24 mei behoudt het Sectoraal Comité, en daarna het Informatieveiligheidscomité, de bevoegdheden die niet worden overgedragen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit betreft o.a. het verlenen van beraadslagingen voor mededelingen van persoonsgegevens. De behandeling van klachten en het verlenen van adviezen zal immers wel aan de Gegevensbeschermingsautoriteit toekomen.