Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid (SCSZ)

AVG - Welke wijzigingen voor het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid ?

In het licht van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op 25 mei 2018 wordt het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid afgeschaft en omgevormd tot het Informatieveiligheidscomité. Het Sectoraal Comité blijft echter functioneel totdat de wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité wordt gestemd en diens leden worden benoemd.

Na 24 mei behoudt het Sectoraal Comité, en daarna het Informatieveiligheidscomité, de bevoegdheden die niet worden overgedragen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit betreft o.a. het verlenen van beraadslagingen voor mededelingen van persoonsgegevens. De behandeling van klachten en het verlenen van adviezen zal immers wel aan de Gegevensbeschermingsautoriteit toekomen.

Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid blijft functioneel

Binnen de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer is een Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid opgericht dat toeziet op de veiligheid en op de bescherming van het privé-leven van de sociaal verzekerden binnen het netwerk.