Extranet

Algemene voorstelling

Het Extranet van de sociale zekerheid is een beveiligd communicatienetwerk tussen de instellingen van sociale zekerheid, dat op de internettechnologie is gebaseerd en dat alle diensten van internet aanbiedt. Het extranet van de sociale zekerheid werd in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de toenemende informatie-uitwisselingsbehoeften, voornamelijk administratieve en geïnformatiseerde kantooruitwisselingen. Het extranet is tevens een beveiligde toegangspoort tot internet. Het extranet is onderscheiden van het netwerk van de Kruispuntbank dat instaat voor de uitwisseling van sociale gegevens van persoonlijke aard, het vormt een aanvulling erop voor alle transacties die verricht zullen worden vanaf het socialezekerheidsportaal of het federale portaal in het kader van e-governmentprojecten.

Iedere instelling, die een aansluiting op het extranet wenst, kan zich aansluiten op een centrale communicatie-infrastructuur, ook backbone of wervelkolom genoemd, die de hierna vermelde diensten beheert.

De beveiliging wordt verzekerd door firewalls op elke inkomende lijn, namelijk tussen de instelling en de backbone enerzijds en de backbone en het internet anderzijds en tussen de backbone en de privé-netwerken. De antivirus-bescherming wordt er op gecentraliseerde wijze beheerd.

Methodes van verbinding met het Extranet van de sociale zekerheid

De Kruispuntbank heeft in samenwerking met de dienst van het Extranet een document uitgewerkt om de instellingen te helpen bij hun aansluiting op het Extranet van de Sociale Zekerheid.

Dit document met als titel "Methodes van verbinding met het Extranet van de Sociale Zekerheid" biedt de volgende informatie:

  • de methodes van aansluiting, in dit geval, rechtstreekse lijn, private netwerken of toegang via internet;
  • de algemene voorwaarden.

Methodes van verbinding met het Extranet van de sociale zekerheid 

Aanvraagadministratie voor de opening van stromen

Met het oog op de optimalisering van de aanvraagadministratie voor de opening van stromen en een betere beveiliging van het extranet van de sociale zekerheid, heeft de Kruispuntbank in samenwerking met de extranetdienst een formulier uitgewerkt met als titel "Aanvraag tot opening van een stroom doorheen de firewalls".

Aan de hand van dit formulier kan de extranetdienst:

  • een stroom openen op vraag van de gemachtigde persoon van de instelling, in dit geval de informatieveiligheidsconsulent van de instelling;
  • een logging bijhouden van de aanvragen;
  • controles uitvoeren ter hoogte van de geopende stromen op de firewalls;
  • in samenspraak met de betrokken instelling, de overbodig geworden stromen afschaffen. Iedere poort die in de firewalls openstaat is immers een potentieel risico voor de veiligheid. Het sluiten van poorten die overbodig geworden zijn, zal dus de veiligheid alleen maar versterken.

De extranetdienst zal enkel ingaan op aanvragen tot opening van stromen die ingediend worden met behulp van dit formulier dat door de veiligheidsconsulent van uw instelling en de technische verantwoordelijke van de gevraagde stroom ondertekend is.

Formulier: aanvraag tot opening / afsluiten van een stroom doorheen de firewalls