Andere

Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk

Algemene informatie

Elke werkgever moet over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk beschikken of een beroep doen op een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPB) voor de taken die hij niet zelf kan vervullen. Deze EDPB’s zijn in de vzw Co-Prev ondergebracht (www.co-prev.be).

Gebruik

Via het informaticasysteem COPREV kan elke EDPB automatisch gegevens m.b.t. de werkgevers en gegevens m.b.t. de werknemers van zijn aangesloten werkgevers ontvangen.

Deze gegevens zijn afkomstig:

Dutch

Sociale kennisgeving

Algemene informatie

De wetgever heeft een reeks maatregelen ingevoerd voor een betere inning van de sociale bijdragen, zowel voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) als voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de veertien socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen. Een van deze maatregelen betreft de sociale kennisgeving, die bij de betrokken actoren ook bekend is onder de naam "vierde weg".

De vierde weg houdt een verplichting in ten laste van de openbare of ministeriële ambtenaren die :

Dutch

Belastingsvoordelen

Algemene informatie

Als inwoner van een bepaalde gemeente of provincie is een burger jaarlijks één of meerdere lokale belastingen verschuldigd, zoals:

  • de provinciebelasting voor gezinnen
  • de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
  • de aanvullende belasting op de personenbelasting

In sommige gevallen zijn er vrijstellingsvoorwaarden van toepassing op deze belastingen. Daardoor kunnen bepaalde gezinnen of personen vrijgesteld worden van een belasting of recht hebben op een vermindering.

Dutch