Sociale rechten & Sociale steun

Vlaamse sociale bescherming (VSB)

Algemene informatie 

Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid voor de terugbetaling van dokterskosten, medicatie en andere ziektekosten.  Wie officieel in Vlaanderen woont en zorgbehoevend is, kan bovendien een beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming en een zorgbudget aanvragen. Daarmee kunnen mensen de kosten betalen van bijvoorbeeld een woonzorgcentrum, een rolstoel, thuiszorg of andere hulp.

Dutch

OCMW's

Algemene informatie

De OCMW’s zijn aangesloten op het netwerk van de sociale zekerheid en wisselen diverse gegevens uit via de KSZ.  De gemeente Herstappe is hierop een uitzondering, aangezien die niet over een OCMW beschikt.

De OCMW’s stellen verschillende soorten gegevens ter beschikking van het netwerk:

Dutch

Verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering

Algemene informatie

Het systeem van verhoogde tegemoetkoming maakt de gezondheidszorg goedkoper voor bepaalde groepen.

Dit systeem wordt geregeld door de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Verschillende doelgroepen komen in aanmerking voor dit systeem in de mate dat ze aan bepaalde voorwaarden voldoen op sociaal vlak en/of op inkomensvlak.

Dutch

Handicap

Algemene informatie

Talrijke instanties die werkzaam zijn binnen of buiten de sociale sector moeten over informatie met betrekking tot de personen met een handicap beschikken, onder meer de officiële erkenning van een handicap of het recht op een uitkering aan persoon met handicap.

De KSZ heeft zich als doelstelling gesteld om de toegang tot een maximaal aantal gegevens met betrekking tot de handicap te automatiseren en hierbij gebruik te maken van een beperkt aantal webservices.

De huidige drie gegevensleveranciers zijn de volgende:

Dutch