Aanvullende rechten (afgeleide)

GSS : OCMW's

Te ondernemen stappen

Uw OCMW heeft officieel beslist om over te gaan tot de automatische toekenning van een aanvullend voordeel.

De KSZ biedt het OCMW de mogelijkheid om te weten welke inwoners van de gemeente behoren tot de verschillende sociale categorieën die bedoeld worden in de OCMW-reglementering.
De diensten van de KSZ zijn toegankelijk mits naleving van de vastgestelde procedure. Enkel dossiers die volledig zijn worden in aanmerking genomen.

Dutch

GSS: gemeenten en provincies

Welke stappen moet de gemeente of provincie zetten?

Uw gemeente/provincie heeft officieel beslist om over te gaan tot de automatische toekenning van een aanvullend voordeel.

De KSZ biedt gemeenten/provincies de mogelijkheid om te weten welke inwoners van de gemeente/provincie behoren tot de verschillende sociale categorieën die bedoeld worden in het provincie- of gemeentereglement.
De diensten van de KSZ zijn toegankelijk mits naleving van de vastgestelde procedure. Enkel dossiers die volledig zijn worden in aanmerking genomen.

Dutch

Verwarmingstoelage

Algemene informatie

Ingevolge de opeenvolgende prijsstijgingen van de huisbrandolie, heeft de regering beslist om een financiële steun te bieden aan gezinnen met een laag inkomen telkens de aankoopprijzen tijdens de verwarmingsperiode de vastgelegde drempel overschrijden.

Deze steun wordt verleend in de vorm van een verwarmingstoelage waarmee deze personen de kosten voor de aankoop van huisbrandolie gedeeltelijk kunnen dekken. Het gaat daarbij niet om de toekenning van een maatschappelijke hulp maar om een bijkomende opdracht die aan de OCMW's toevertrouwd wordt.

Dutch

GSS : Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas

Algemene informatie

Het sociaal tarief

Dankzij het sociaal tarief kunnen personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën een verminderd tarief voor aardgas en/of elektriciteit genieten.

Elke leverancier en elke distributienetbeheerder is verplicht het sociaal tarief toe te kennen aan een klant of aan diens gezinslid (gedomicilieerd op hetzelfde adres) als die behoort tot één van de categorieën die recht hebben op het sociaal tarief, zoals vastgesteld bij de ministeriële besluiten van 30 maart 2007 en de programmawet van 27 april 2007.

Dutch