Identificatie van personen & media identificatie in de sociale zekerheid

Linkenregister

Algemene info

Het linkenregister is een database waarin de link tussen het Belgische identificatienummer van een persoon en zijn buitenlandse identificatiesleutels bewaard wordt. Het Belgische identificatienummer is steeds een INSZ, d.w.z. ofwel een rijksregisternummer, ofwel een BIS-nummer.
De buitenlandse identificatiesleutels kunnen divers van aard zijn, namelijk het nummer van het rijbewijs, van de identiteitskaart, van het paspoort of het socialezekerheidsnummer, ...

Een link in het linkenregister omvat de volgende elementen:

Dutch

isi+-kaart

Algemene informatie

Sinds 1 januari 2014 reiken de ziekenfondsen een isi+-kaart uit aan een specifieke doelgroep, de kinderen jonger dan 12 jaar en de sociaal verzekerden die niet over een Belgisch elektronisch identiteitsbewijs kunnen of moeten beschikken.

De functie ervan is tweevoudig: de identificatie van de sociaal verzekerde en de raadpleging van de verzekerbaarheidsgegevens.

Dutch

Specificaties van de isi+-kaart

Algemene informatie

De KSZ staat in voor het centraal beheer van alle isi+-kaarten. Dankzij dit beheer waarborgt en controleert zij enerzijds de uniciteit en de authenticatie van de kaarten en anderzijds de geldigheid of ongeldigheid van de kaarten die in omloop zijn.

De KSZ coördineert het beheer van de gegevensbank voor de identificatie van de isi+-kaarten. Deze gegevensbank bevat per isi+-kaart de authenticatiegegevens, de geldigheidsduur en de status: productie, personalisering, uitreiking, verlies, diefstal, inlevering.

Dutch