Overheidsprogramma 's

Geharmoniseerde sociale statuten (GSS)

Het belang van de maximale automatische toekenning van rechten

Armoede bestrijden en meewerken aan de administratieve vereenvoudiging zijn doelstellingen uit het federaal regeerakkoord. Om tot resultaten te komen, wil de federale regering de automatische toekenning van rechten met betrekking tot het sociaal statuut van personen zodra mogelijk invoeren.

Dutch

KSZ versus COVID-19

Mobiliseren van expertise 

De verschillende overheidsniveaus hebben tal van maatregelen genomen om de economische en sociale impact van Covid-19 te verzachten. De instellingen van het netwerk van de sociale zekerheid, onder coördinatie van de KSZ, hebben deze maatregelen snel en efficiënt kunnen concretiseren.

Daartoe hebben de actoren uit de sociale sector de reeds bestaande processen en tools benut. De flexibiliteit ervan heeft toegelaten om de beschikbare middelen aan te passen en te combineren, waardoor nieuwe ontwikkelingen beperkt konden blijven.

Dutch

KSZ eBox burger

Algemene informatie

De eBox Burger is een elektronische brievenbus waarin de burger op een gecentraliseerde en beveiligde manier officiële documenten kan ontvangen afkomstig van overheidsinstellingen of organisaties belast met de uitoefening van een taak van algemeen belang.

Dutch