Gezondheidszorg en sociale zekerheid

Back to Work

Algemene informatie

De federale overheid wil de professionele re-activatie van langdurig zieken vereenvoudigen voor zover de re-integratie van deze personen kan worden overwogen gelet op hun resterende capaciteiten. Dit project “Back to Work” genaamd, werd medio 2017 in productie genomen.

Hieronder het schema van het re-integratietraject voor werknemers

Dutch

Kankeropsporing

Organisatie van een gratis mammografie (50-69 jaar)

De Gemeenschappen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseren in het kader van hun opdrachten inzake preventieve gezondheidszorg tweejaarlijkse gratis mammografische screeningsonderzoeken voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar die niet behandeld worden voor borstkanker en geen regelmatig controleonderzoek ondergaan wegens een verhoogde kans op borstkanker.

Dutch