General Data Protection Regulation

Links naar relevante bronnen

De originele tekst rond de EU GDPR

Verdere informatie van de Europese Commissie rond de EU GDPR

Belgische commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)

  • specifieke pagina rond EU GDPR
  • stappenplan voor de implementatie de EU GDPR
  • ontwerp van aanbeveling uit eigen beweging uitgebracht met betrekking tot de gegevensbeschermingseffectbeoordeling ('data protection impact assessment' of 'DPIA')
  • aanbeveling over de aanwijzing van de DPO en de toelaatbaarheid van de cumulatie van DPO met andere functies waaronder die van veiligheidsconsulent

KSZ

Templates

Ter inspiratie vindt u hier voorbeelden en templates bruikbaar bij de EU AVG (GDPR) compliance activiteiten. Het blijft uiteraard ten allen tijde de volledige verantwoordelijkheid van elke instelling om te voldoen aan de EU AVG (GDPR) regelgeving.