In het kader van het DOCDWH-project werden een aantal nieuwe afgeleide variabelen gecreëerd. Een set van deze ontwikkelde afgeleide variabelen, gebaseerd op bestanden van Sigedis, heeft betrekking op de loopbaangegevens van zowel actieve als niet-actieve werknemers. Aan de hand van deze nieuwe afgeleide variabelen zijn onderzoekers in staat om de loopbanen van werknemers te reconstrueren en analyseren. Gegevens inzake de loopbaanjaren van niet-rustgepensioneerde zelfstandigen en ambtenaren zijn momenteel nog niet beschikbaar. Concreet werden de vijf volgende afgeleide variabelen gecreëerd: het aantal gepresteerde dagen per jaar, het aantal gepresteerde dagen per jaar omgezet in voltijds equivalenten (VTE), het aantal gelijkgestelde dagen per jaar, het aantal gelijkgestelde dagen per jaar omgezet in voltijds equivalenten (VTE) en een inkomen op jaarbasis.