Deze methodologische nota biedt een introductie tot het concept van Low Work Intensity (LWI) dat een aanduiding geeft van het aandeel personen dat in een gezin met lage arbeidsintensiteit woont. Voor de evaluatie van de LWI in het kader van de EU2020-strategie wordt er gebruik gemaakt van de Europees geharmoniseerde EU-SILC-enquête (European Union Statistics on Income and Living Conditions). In deze nota maken we een vergelijking tussen de bouwstenen voor het samenstellen van de LWI-indicator op basis van de EU-SILC enquête enerzijds en het Datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming (DWH AM&SB) anderzijds. Met een LWI-indicator op basis van het DWH AM&SB kunnen de analyses voor België verrijkt worden met specifieke deelpopulaties of bijkomende kenmerken. De nota geeft op gedetailleerde wijze de opbouw van de LWI-indicator via het DWH AM &SB weer, evenals een bondige vergelijking van de globale resultaten met EU-SILC.