De inkomensnotie op basis van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming bestaat uit een set van variabelen. Per individu zijn er twee variabelen per openbare instelling van sociale zekerheid beschikbaar. Deze variabelen bevatten het inkomen op jaarbasis en het betreft een bruto en bruto belastbaar inkomen. In deze methodologische nota wordt de constructie van de variabelen beschreven.