Variabele: Einddatum periode van het recht

Een verbetering voorstellen

Naam

Einddatum periode van het recht

Afkorting

Fin_Droit

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Einddatum van de periode van recht op kinderbijslag voor het kind (deze periode situeert zich volledig of gedeeltelijk in het referentiejaar).

Bron

DWH_AVIQ_AF_Statuts

Instelling

Agence wallonne pour une Vie de Qualité

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/