Naam

Bedrag

Afkorting

Montant

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Het theoretisch bedrag voor de betrokken betalingsperiode.

Bron

DWH_VSB_ZBO_BETALINGEN

Instelling

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Geldigheidsperiode

01/09/2017 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Dit bedrag is het theoretisch maandelijks geïndexeerd bedrag.
  • Dit bedrag kan niet 0 zijn.
  • Het bestand is opgebouwd op basis van maandgegevens. Het betreft dus één bedrag per maand.

Internationale compatibiliteit

/