Variabele: Datum beslissing

Een verbetering voorstellen

Naam

Datum beslissing

Afkorting

Date_decision

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de datum waarop de beslissing of het recht is vastgesteld. 

Bron

DWH_VSB_ZBO_RECHTEN

Instelling

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Geldigheidsperiode

01/09/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Indien er een nieuwe beslissing wordt genomen over het recht, wordt er een nieuw record gecreëerd
  • Er is geen beslissingsdatum voor de overgedragen dossiers van de FOD SZ

Internationale compatibiliteit

/