Variabele: Eindmaand betalingsperiode

Een verbetering voorstellen

Naam

Eindmaand betalingsperiode

Afkorting

per_end_pay

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Eindmaand betalingsperiode waarop de betaling betrekking heeft.

Bron

DWH_VSB_ZBO_BETALINGEN

Instelling

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Geldigheidsperiode

01/09/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Aangezien het bestand uit het maandgegevens bestaat, zijn per_start_pay en per_end_pay identiek.

Internationale compatibiliteit

/