Variabele: Bewijstype

Een verbetering voorstellen

Naam

Bewijstype

Afkorting

Bewijstype

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Het soort document dat uitgereikt wordt (diploma, brevet, certificaat, enzovoort).

Bron

DWH_AHOVOKS_LED

Instelling

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
AttestAttest 01/01/2002 - ∞
Attest beroepsonderwijsAttest beroepsonderwijs 01/01/2010 - ∞
Attest van alternerende beroepsopleidingAttest van alternerende beroepsopleiding 01/01/2010 - ∞
Attest van regelmatige lesbijwoning in het onthaalAttest van regelmatige lesbijwoning in het onthaal 01/01/2016 - ∞
Attest van verworven bekwaamhedenAttest van verworven bekwaamheden 01/01/2010 - ∞
Bewijs van beroepskwalificatieBewijs van beroepskwalificatie 01/01/2020 - ∞
Bewijs van deelkwalificatieBewijs van deelkwalificatie 01/01/2019 - ∞
Buitenlands bewijsBuitenlands bewijs 01/01/2014 - ∞
CertificaatCertificaat 01/01/2000 - ∞ Een certificaat is een van rechtswege erkend studiebewijs in het modulair onderwijs, uitgereikt aan een leerling/cursist die met goed gevolg een opleiding heeft beëindigd.
DeelattestDeelattest 01/01/2014 - 31/12/2014
DeelcertificaatDeelcertificaat 01/01/2013 - ∞
DiplomaDiploma 01/01/2000 - ∞
GelijkwaardigheidGelijkwaardigheid 01/01/2014 - ∞
GetuigschriftGetuigschrift 01/01/2002 - ∞
Getuigschrift van alternerende beroepsopleidingGetuigschrift van alternerende beroepsopleiding 01/01/2010 - ∞
Getuigschrift van verworven competentiesGetuigschrift van verworven competenties 01/01/2010 - ∞
KwalificatiegetuigschriftKwalificatiegetuigschrift 01/01/2002 - 31/12/2010
ModulebewijsModulebewijs 01/01/2017 - 31/12/2019
Niet beschikbaarNiet beschikbaar 01/01/2014 - ∞
StudiegetuigschriftStudiegetuigschrift 01/01/2002 - ∞
Wettelijk certificaatWettelijk certificaat 01/01/2006 - ∞