Variabele: ISCEDStudiegebied

Een verbetering voorstellen

Naam

ISCEDStudiegebied

Afkorting

ISCED_studiegebied

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Indeling van studiegebieden volgens ISCED (International Standard Classification of Education).

Bron

DWH_AHOVOKS_LED

Instelling

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

De indeling van studiegebieden volgens ISCED is een opdeling die internationale statistieken en vergelijkingen in verband met onderwijs en opleidingen mogelijk maakt.

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
010Basisopleidingen, algemene opleidingen 01/01/2002 - ∞
141Lerarenopleiding 01/01/2000 - ∞
142Pedagogische wetenschappen en onderwijskunde 01/01/2000 - ∞
146Opleiding voor leraars in beroepsgerichte vakken 01/01/2006 - ∞
210Kunsten: brede opleidingen 01/01/2002 - ∞
211Beeldende kunsten 01/01/2000 - ∞
212Muziek en podiumkunsten 01/01/2000 - ∞
213Audiovisuele technieken en media 01/01/2000 - ∞
214Vormgeving - design 01/01/2000 - ∞
215Ambachten 01/01/2000 - ∞
221Godsdienst 01/01/2000 - ∞
222Vreemde talen 01/01/2000 - ∞
223Moedertaal 01/01/2000 - ∞
225Geschiedenis en archeologie 01/01/2000 - ∞
226Filosofie en ethiek 01/01/2000 - ∞
310Sociale en gedragswetenschappen: brede opleidingen 01/01/2000 - ∞
311Psychologie 01/01/2000 - ∞
312Sociologie en cultuurwetenschappen 01/01/2000 - ∞
313Politieke wetenschappen en maatschappijleer 01/01/2000 - ∞
314Economie 01/01/2000 - ∞
321Journalistiek en verslaggeving 01/01/2000 - ∞
322Bibliotheekwetenschappen, informatie en archivering 01/01/2000 - ∞
340Handel en administratie: brede opleidingen 01/01/2000 - ∞
341Groothandel en kleinhandel 01/01/2002 - ∞
342Marketing 01/01/2000 - ∞
343Financiën, bankwezen en verzekeringen 01/01/2000 - ∞
344Accounting en fiscaliteit 01/01/2000 - ∞
345Management en administratie 01/01/2000 - ∞
346Secretariaatswerk 01/01/2000 - ∞
347Syndicaal werk en arbeidsorganisatie 01/01/2014 - ∞
380Recht 01/01/2000 - ∞
420Biologische wetenschappen:brede opleidingen 01/01/2000 - ∞
421Biologie en biochemie 01/01/2000 - ∞
422Milieuwetenschappen 01/01/2000 - ∞
441Fysica 01/01/2000 - ∞
442Chemie 01/01/2000 - ∞
443Aardrijkskunde 01/01/2000 - ∞
461Wiskunde 01/01/2000 - ∞
462Statistiek 01/01/2000 - ∞
481Computerwetenschappen 01/01/2000 - ∞
482Computergebruik 01/01/2013 - ∞
520Techniek en ingenieursopleidingen: brede opleidingen 01/01/2000 - ∞
521Mechanica en metaal 01/01/2000 - ∞
522Elektriciteit en energie 01/01/2000 - ∞
523Elektronica en automatisatie 01/01/2000 - ∞
524Chemie en scheikundige processen 01/01/2000 - ∞
525Motorvoertuigen, schepen en vliegtuigen 01/01/2000 - ∞
540Productie en productieprocessen: brede opleidingen 01/01/2000 - ∞
541Voeding 01/01/2000 - ∞
542Textiel, kleding, schoenen, leder 01/01/2000 - ∞
543Materialen (hout, papier, plastiek, glas) 01/01/2000 - ∞
544Mijnkunde en grondstofwinning 01/01/2000 - ∞
581Architectuur en stedenbouw 01/01/2000 - ∞
582Bouw, weg- en waterbouwkunde 01/01/2000 - ∞
621Oogst en veeproduktie 01/01/2000 - ∞
622Tuinbouw 01/01/2000 - ∞
623Bosbouw 01/01/2000 - ∞
624Visserij 01/01/2000 - ∞
641Diergeneeskunde 01/01/2000 - ∞
720Gezondheid: brede opleidingen 01/01/2000 - ∞
721Geneeskunde 01/01/2000 - ∞
723Verpleging en verzorging 01/01/2000 - ∞
724Tandarts 01/01/2000 - ∞
725Medische diagnose en behandeling 01/01/2000 - ∞
726Therapie en rehabilitatie 01/01/2000 - ∞
727Farmacie 01/01/2000 - ∞
761Kinderopvang en diensten voor jongeren 01/01/2002 - ∞
762Sociaal werk en professionele hulpverlening 01/01/2000 - ∞
810Persoonsdiensten: brede opleidingen 01/01/2002 - ∞
811Hotel, restaurant en catering 01/01/2000 - ∞
812Reizen, toerisme en vrije tijd 01/01/2000 - ∞
813Sport 01/01/2000 - ∞
814Huishoudkunde 01/01/2002 - ∞
815Haarzorg/Lichaamsverzorging 01/01/2002 - ∞
840Transport 01/01/2000 - ∞
850Milieubescherming: brede opleidingen 01/01/2000 - ∞
851Milieutechnologie 01/01/2000 - ∞
852Natuurbehoud 01/01/2022 - ∞
853Openbaar onderhoud 01/01/2000 - ∞
861Bescherming van personen en eigendommen 01/01/2003 - ∞
862Gezondheid op het werk en veiligheid 01/01/2000 - ∞
863Militaire opleidingen en defensie 01/01/2014 - ∞
999Niet gespecifieerd 01/01/2002 - ∞