Variabele: Onderwerp

Een verbetering voorstellen

Naam

Onderwerp

Afkorting

Onderwerp

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Verdere opdeling van de ISCED-studiegebieden, aangepast aan de specifieke situatie van LED.

Bron

DWH_AHOVOKS_LED

Instelling

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
10001Algemene vorming 01/01/2002 - ∞
141001Lerarenopleiding secundair onderwijs 01/01/2000 - ∞ Omvat al de diploma's uitgereikt als basisopleiding 'leraar secundair onderwijs':GLSO (Geaggregeerde van het Lager Secundair Onderwijs)GVSO-groep 1Initiële lerarenopleiding (i.l.o.) groep 1 (regent)Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
141002Lerarenopleiding lager onderwijs 01/01/2000 - ∞ Omvat al de diploma's uitgereikt als basisopleiding 'leraar lager onderwijs':onderwijzer Initiële lerarenopleiding (I.l.o.) lager onderwijsBachelor in het onderwijs: lager onderwijs
141003Lerarenopleiding kleuteronderwijs 01/01/2000 - ∞ Omvat al de diploma's uitgereikt als basisopleiding 'leraar kleuter onderwijs':Kleuterleid(st)er Initiële lerarenopleiding (I.l.o.) kleuter onderwijsBachelor in het onderwijs: kleuter onderwijs
141004Lerarenopleiding andere a 01/01/2000 - ∞ Onder 'lerarenopleiding andere' zitten alle opleidingen vervat die gevolgd worden na een basisopleiding. 'Lerarenopleiding andere' is verder opgedeeld in: a, b en c. Deze groep omvat de ILO (Initiële lerarenopleiding), dit zijn al de opleidingen ingericht door universiteiten en hogescholen voor 2008:i.l.o secundair onderwijs groep 2Initiële lerarenopleiding GHSO: Geaggregeerde voor het Hoger Secundair Onderwijs (universiteit)Academisch initiële lerarenopleiding (GVO-groep2: oorsprong universiteit) Initiële lerarenoplerarenopleiding van academisch niveau (GVO-groep2: oorsprong hogeschool)
141005Lerarenopleiding andere b 01/01/2008 - ∞ Onder 'lerarenopleiding andere' zitten alle opleidingen vervat die gevolgd worden na een basisopleiding. 'Lerarenopleiding andere' is verder opgedeeld in: a, b en c. De groep b omvat de SLO (Specifieke lerarenopleiding ). SLO is de opvolger van ILO en de GPB-opleiding in het volwassenenonderwijs. Lerarenopleiding andere SLO omvat dus al de opleidingen ingericht door hogescholen, universiteiten en volwassenonderwijs (HBO). Opgelet: voor de voorloper van SLO in het hoger onderwijs en bij de universiteiten (ILO) is er een apart onderwerp (leraren opleiding andere a). Voor deze in het VWO niet. Maw. De GPB's en D-cursussen zitten in dit onderwerp vervat.diploma van leraar (oorsprong: universiteit of hogeschool)SLOSLO na MAGPB-opleidingD-cursusSpecifieke lerarenopleiding (HBO)
141006Lerarenopleiding andere c 01/01/2000 - ∞ Onder 'lerarenopleiding andere' zitten alle opleidingen vervat die gevolgd worden na een basisopleiding. 'Lerarenopleiding andere' is verder opgedeeld in: a, b en c. Deze groep omvat al de voortgezette lerarenopleidingen (VLO's) en banaba's. De voortgezette opleidingen zijn in afbouw en worden sinds 2008? ingericht als SLO's of banaba's. Enkel de Banaba's (buitengewoon onderwijs en zorgverbreding en remediërend leren) worden onder dit onderwerp ondergebracht, de SLO's zijn terug te vonden onder lerarenopleiding andere b. Opgelet: niet al deze diploma's gelden als een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB)!Voortgezette lerarenopleiding al de diploma's beginnende met VLOBuitengewoon onderwijsZorgverbreding en remediërend lerenremedial teaching postgraduaten (bv. postgraduaatgetuigschrift voor Niet-confessionele Zedenleer)banabaHoger opvoedkundige studies
142001Pedagogie 01/01/2000 - ∞
142002Onderwijskunde 01/01/2000 - ∞
146001Opleiden in bedrijven 01/01/2009 - ∞
146002Rijschool 01/01/2006 - 31/12/2006
210001Beeldende kunsten onb 01/01/2007 - ∞
210002Artistieke vorming 01/01/2002 - ∞
211001Kunstwetenschappen 01/01/2000 - ∞
211002Beeldende kunsten 01/01/2000 - ∞
212001Dans 01/01/2000 - ∞
212002Muziek 01/01/2000 - ∞
212003Podiumkunst 01/01/2000 - ∞
212004Theater- en filmwetenschappen 01/01/2000 - ∞
213001Drukken 01/01/2000 - ∞
213002Fotografie 01/01/2000 - ∞
213003Drukvoorbereiding 01/01/2002 - ∞
213004Grafische technieken 01/01/2000 - ∞
213005Drukafwerking 01/01/2002 - ∞
213006Audio-visuele technieken 01/01/2000 - ∞
214001Productdesign 01/01/2000 - ∞
214002Interieurdesign 01/01/2000 - ∞
214003Kledingdesign 01/01/2000 - ∞
214004Etalagedesign 01/01/2002 - ∞
214007Textieldesign 01/01/2002 - ∞
215001Juwelen 01/01/2002 - ∞
215002Keramiek 01/01/2005 - ∞
215003Glasbewerking 01/01/2002 - ∞
215004Muziekinstrumentenbouw 01/01/2002 - ∞
215005Textielhandwerk 01/01/2014 - ∞
215006Houtsnijwerk 01/01/2003 - ∞
215007Restauratie 01/01/2000 - ∞
215008Artisanaat andere 01/01/2006 - ∞
215009Metaalsmeedkunst 01/01/2006 - ∞
215011Bloemsierkunst 01/01/2002 - ∞
221001Religie 01/01/2000 - ∞
222001Tolken 01/01/2000 - ∞
222002Vertalen 01/01/2000 - ∞
222003Afrikaanse talen 01/01/2000 - ∞
222004Arabistiek 01/01/2000 - ∞
222005Japanologie 01/01/2000 - ∞
222006Oosterse talen 01/01/2000 - ∞
222007Slavische talen 01/01/2000 - ∞
222008Sinologie 01/01/2000 - ∞
222009Germaanse talen 01/01/2000 - ∞
222010Klassieke talen 01/01/2000 - 31/12/2015
222011Romaanse talen 01/01/2000 - ∞
222012Meerdere talen 01/01/2007 - ∞
222013Meerdere talen onb 01/01/2007 - ∞
222014Andere talen 01/01/2013 - ∞
222015Nederlands voor anderstaligen 01/01/2003 - ∞
223001Doventolk 01/01/2014 - ∞
223002Nederlands 01/01/2000 - ∞
225001Archeologie 01/01/2000 - ∞
225002Geschiedenis 01/01/2000 - ∞
225003Cultuurgeschiedenis 01/01/2000 - ∞
225004Letterkunde en literatuur 01/01/2000 - ∞
225005Taalkunde en linguïstiek 01/01/2000 - ∞
226001Ethiek 01/01/2000 - ∞
226002Filosofie 01/01/2000 - ∞
310001Communicatie 01/01/2000 - ∞
311001Psychologie 01/01/2000 - ∞
312001Cultuurwetenschap 01/01/2000 - ∞
312002Sociologie 01/01/2000 - ∞
312003Antropologie 01/01/2000 - ∞
312004Vrouwenstudies 01/01/2000 - ∞
312005Criminologie 01/01/2000 - ∞
313001Internationale relaties 01/01/2000 - ∞
313002Politieke wetenschappen 01/01/2000 - ∞
314001Economie 01/01/2000 - ∞
321001Journalistiek 01/01/2000 - ∞
322001Bibliotheekwetenschappen 01/01/2000 - ∞
322002Archivistiek 01/01/2000 - ∞
340001Bedrijfsmanagement onb 01/01/2007 - ∞
340002Toegepaste economie 01/01/2000 - ∞
340003Toegepaste economie onb 01/01/2000 - ∞
341001Vastgoed 01/01/2002 - ∞
341002Verkoop 01/01/2002 - ∞
341003Magazijn en distributie 01/01/2002 - ∞
341004Verkoop en beheer 01/01/2002 - ∞
342001Marketing en reclame 01/01/2000 - ∞
342002Public relations 01/01/2000 - ∞
343001Verzekeringen 01/01/2000 - ∞
343002Bank en financiën 01/01/2000 - ∞
344001Accountancy 01/01/2000 - ∞
344002Fiscaliteit 01/01/2000 - ∞
345001Bedrijfsmanagement 01/01/2000 - ∞
345002Management algemeen 01/01/2000 - ∞
345003HR 01/01/2000 - ∞
345004Logistiek management 01/01/2000 - ∞
345006Facilitair management 01/01/2000 - ∞
345007Overheidsmanagement 01/01/2000 - ∞
345008Onderwijsmanagement 01/01/2003 - ∞
346001Administratie 01/01/2002 - ∞
346002Onthaal 01/01/2002 - ∞
346003Office management 01/01/2000 - ∞
346004Medisch secretariaat 01/01/2000 - ∞
346005Call center 01/01/2006 - ∞
347001Arbeidsorganisatie 01/01/2014 - ∞
347002Syndicaal werk 01/01/2014 - ∞
380001Notariaat 01/01/2000 - ∞
380002Rechten 01/01/2000 - ∞
380003Kerkelijk recht 01/01/2000 - ∞
420001Wetenschappen algemeen 01/01/2000 - ∞
421001Biologie 01/01/2000 - ∞
421002Biochemie 01/01/2000 - ∞
422001Milieuwetenschappen 01/01/2000 - ∞
441001Fysica 01/01/2000 - ∞
441002Astronomie 01/01/2009 - ∞
442001Chemie 01/01/2000 - ∞
443001Geografie 01/01/2000 - ∞
443002Geologie 01/01/2000 - ∞
443003Oceaanwetenschappen en hydrologie 01/01/2000 - ∞
443004GIS 01/01/2018 - ∞
461001Wiskunde 01/01/2000 - ∞
462002Statistiek 01/01/2000 - ∞
481001Informatica algemeen 01/01/2000 - ∞
481002Programmeren 01/01/2004 - ∞
481003Webdesign 01/01/2002 - ∞
482001Toepassingssoftware 01/01/2013 - ∞
520003Industriële wetenschappen 01/01/2000 - ∞
520004Industriële wetenschappen onb 01/01/2007 - ∞
520005Ingenieurswetenschappen 01/01/2000 - ∞
520006Productontwikkeling 01/01/2000 - ∞
520007Productontwikkeling onb 01/01/2007 - 31/12/2014
520008Toegepaste natuurkunde 01/01/2000 - ∞
520009Nanowetenschappen 01/01/2007 - ∞
521001Lassen 01/01/2000 - ∞
521002Mechanica 01/01/2000 - ∞
521003Metaal 01/01/2002 - ∞
521004Fietsenmaker 01/01/2002 - ∞
521005Fijnmechanica 01/01/2002 - ∞
521006Slotenmaker 01/01/2007 - 31/12/2020
521007Draaien en frezen 01/01/2002 - ∞
521008Elektromechanica onb 01/01/2007 - ∞
521009Elektromechanica 01/01/2000 - ∞
522001Koel- en warmtetechnieken 01/01/2000 - ∞
522002Nucleaire technieken 01/01/2000 - ∞
522003Elektriciteit 01/01/2000 - ∞
522005Groene energie 01/01/2006 - ∞
522006Energie 01/01/2006 - ∞
522007Elektrotechniek 01/01/2000 - ∞
523001Elektronica 01/01/2000 - ∞
523002Automatisering 01/01/2000 - ∞
523003Elektronische toestellen 01/01/2002 - ∞
523004PC-techniek 01/01/2002 - ∞
523005Elektronica onb 01/01/2007 - ∞
523006Domotica 01/01/2004 - ∞
523007Podiumtechnieken 01/01/2005 - ∞
523008Netwerken en telecommunicatie 01/01/2002 - ∞
524002Biochemische processen 01/01/2000 - ∞
524003Toegepaste biowetenschappen 01/01/2000 - ∞
525001Koetswerk 01/01/2002 - ∞
525002Auto-elektro 01/01/2002 - ∞
525003Automechanica 01/01/2000 - ∞
525004Motorfiets 01/01/2004 - ∞
525005Lichte verbrandingsmotoren 01/01/2002 - ∞
525006Auto algemeen 01/01/2002 - ∞
525007Zware voertuigen 01/01/2002 - ∞
525008Auto onb 01/01/2007 - ∞
525009Vliegtuigbouw 01/01/2000 - ∞
525010Scheepsbouw 01/01/2000 - 31/12/2007
525011Scheepswerktuigkunde 01/01/2000 - ∞
540002Materiaalkunde 01/01/2000 - ∞
540003Productieoperator algemeen 01/01/2017 - ∞
541001Slagerij 01/01/2002 - ∞
541002Bakkerij 01/01/2002 - ∞
541003Voedingsnijverheid 01/01/2002 - ∞
541005Voedingswetenschap 01/01/2000 - ∞
542001Textiel 01/01/2000 - ∞
542002Leder 01/01/2002 - ∞
542003Kledij 01/01/2000 - ∞
542004Patroonontwerp 01/01/2002 - ∞
542005Stofferen 01/01/2002 - ∞
542006Schoenmakerij 01/01/2002 - ∞
543001Houtbewerking 01/01/2000 - ∞
543002Decor- en standenbouw 01/01/2002 - ∞
543003Meubelmakerij 01/01/2002 - ∞
543004Kunststof 01/01/2002 - ∞
543005Steen 01/01/2003 - ∞
543007Verpakking 01/01/2000 - ∞
543008Diamant 01/01/2002 - ∞
544001Mijnbouw 01/01/2000 - 31/12/2018
581001Monumentenzorg 01/01/2000 - ∞
581002Architectuur 01/01/2000 - ∞
581003Ruimtelijke planning 01/01/2000 - ∞
581004Landmeten 01/01/2000 - ∞
582001Openbare werken 01/01/2014 - ∞
582002Fitten 01/01/2009 - ∞
582003Schrijnwerk 01/01/2002 - ∞
582004Glas 01/01/2007 - 31/12/2016
582005Beton 01/01/2002 - ∞
582006Sanitair 01/01/2002 - ∞
582007Metselwerk 01/01/2002 - ∞
582008Metaalbouw 01/01/2005 - 31/12/2008
582009Dak 01/01/2002 - ∞
582010Renovatie 01/01/2002 - ∞
582011Kranen en bouwmachines 01/01/2002 - ∞
582012Technisch tekenen 01/01/2002 - ∞
582013Isolatie 01/01/2002 - 31/12/2020
582014Parket 01/01/2006 - ∞
582015Schilderen-behangen 01/01/2002 - ∞
582016Bouw algemeen 01/01/2000 - ∞
582017Ruwbouw afwerking 01/01/2002 - ∞
582019Ruwbouw 01/01/2002 - ∞
582020Onderhoud 01/01/2002 - ∞
582021Hoogtewerken 01/01/2008 - ∞
582022Wegenbouw 01/01/2002 - ∞
582023Interieurinrichting 01/01/2002 - ∞
621001Landbouw 01/01/2000 - ∞
621002Tuinbouw 01/01/2000 - ∞
621003Dierenteelt en -verzorging 01/01/2002 - ∞
622002Tuinonderhoud en aanleg 01/01/2002 - ∞
622003Tuinarchitectuur 01/01/2000 - ∞
623001Bosbeheer 01/01/2000 - ∞
624001Visserij en viskwekerij 01/01/2000 - ∞
641001Dierengeneeskunde 01/01/2000 - ∞
720001Gezondheids- en zorgmanagement 01/01/2000 - ∞
721001Geneeskunde 01/01/2000 - ∞
723002Ouderenzorg 01/01/2000 - ∞
723003Psychiatrische verpleegkunde 01/01/2000 - ∞
723004Kinderverpleegkunde 01/01/2000 - ∞
723005Vroedkunde 01/01/2000 - ∞
723006Palliatieve zorg 01/01/2001 - ∞
723007Personenzorg 01/01/2002 - ∞
723008Verpleegkunde 01/01/2000 - ∞
723009Verpleegkunde onb 01/01/2007 - 31/12/2016
723010Sociale verpleegkunde 01/01/2000 - ∞
724001Tandheelkunde 01/01/2000 - ∞
724002Tandtechnieken 01/01/2002 - ∞
725001Orthopedie en prothesen 01/01/2000 - ∞
725002Optiek 01/01/2001 - ∞
725003Medische beeldvorming 01/01/2000 - ∞
725004Medisch laboratorium 01/01/2000 - ∞
726001Logopedie en audiologie 01/01/2000 - ∞
726002Kinesitherapie 01/01/2000 - ∞
726003Voedings- en dieetleer 01/01/2000 - ∞
726004Ergotherapie 01/01/2000 - ∞
727001Farmaceutische wetenschappen 01/01/2000 - ∞
761001Kinderopvang 01/01/2002 - ∞
762001Jeugd- en gehandicaptenzorg 01/01/2000 - ∞
762002Familiale wetenschap/seksuologie 01/01/2000 - ∞
762003Sociaal-agogisch werk 01/01/2000 - ∞
810001Ondersteuning 01/01/2002 - ∞
811001Drankenkennis 01/01/2002 - ∞
811002Grootkeuken 01/01/2002 - ∞
811003Restaurant 01/01/2002 - ∞
811004Hotel 01/01/2000 - ∞
811005Horeca zaal 01/01/2002 - ∞
811006Eventmanagement 01/01/2000 - ∞
812001Toerisme algemeen 01/01/2000 - ∞
812002Reisbegeleiding 01/01/2004 - ∞
812003Animatie 01/01/2002 - ∞
813001Lichamelijke opvoeding en sport 01/01/2000 - ∞
813002Sportmanagement 01/01/2000 - ∞
813003Sportbegeleiding 01/01/2002 - ∞
814001Wasserij/Stomerij 01/01/2002 - ∞
814002Huishoudhulp 01/01/2002 - ∞
814003Begrafenis 01/01/2004 - ∞
814004Schoonmaak 01/01/2003 - ∞
815001Cosmetica 01/01/2002 - ∞
815002Haartooi 01/01/2002 - ∞
815003Stijladvies 01/01/2004 - ∞
815004Lichaamsverzorging 01/01/2002 - ∞
840001Verkeerskunde 01/01/2006 - ∞
840002Verhuizen 01/01/2008 - 31/12/2019
840003Scheepvaart 01/01/2000 - ∞
840004Kranen en montage 01/01/2007 - ∞
840005Interne transportmiddelen 01/01/2000 - ∞
840006Wegtransport 01/01/2002 - ∞
840007Afhandeling bagage 01/01/2017 - 31/12/2018
850001Milieuzorg 01/01/2000 - ∞
851002Milieutechnologie 01/01/2000 - ∞
853001Milieu en sanitatie 01/01/2000 - 31/12/2020
861001Beveiliging 01/01/2003 - ∞
862001Arbeidsveiligheid 01/01/2000 - ∞
863001Militaire wetenschappen 01/01/2014 - ∞
999001Niet gespecificeerd 01/01/2002 - ∞