Variabele: Specialisatie

Een verbetering voorstellen

Naam

Specialisatie

Afkorting

Specialisatie

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

De specialisatie is op zijn beurt een verdere verfijning van de studierichting.

De codelijst en de bijhorende omschrijving, zoals deze zijn opgenomen in het DWH AM&SB, kan je hier downloaden.

Code en verklaring zitten samen in het codeveld. Soms zitten ook meerdere codes en verklaringen in één en hetzelfde codeveld.

Bron

DWH_AHOVOKS_LED

Instelling

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/