Variabele: VKS Niveau onderwijskwalificatie

Een verbetering voorstellen

Naam

VKS Niveau onderwijskwalificatie

Afkorting

Vks_niv_ond_kwal

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

De classificatie van onderwijsprogramma's op het Vlaamse niveau.

Bron

DWH_AHOVOKS_LED

Instelling

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

In de Vlaamse kwalificatiestructuur worden alle erkende kwalificaties systematisch verzameld en geordend. Dat gebeurt op basis van een raamwerk, het Vlaamse kwalificatieraamwerk. Dit raamwerk is opgebouwd uit acht niveaus. Elk niveau wordt generiek beschreven aan de hand van vijf descriptorelementen: kennis, vaardigheden, context, autonomie en verantwoordelijkheid.

De Vlaamse kwalificatiestructuur maakt een onderscheid tussen beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties.

  • Een beroepskwalificatie geeft een overzicht van de competenties waarmee iemand een beroep kan uitoefenen. Een beroepskwalificatie kan men behalen via onderwijs, opleiding of door praktijkervaring te laten erkennen.
  • Een onderwijskwalificatie is een geheel aan competenties die noodzakelijk zijn om maatschappelijk te functioneren en te participeren, waarmee iemand verdere studies in het secundair of hoger onderwijs kan aanvatten of beroepsactiviteiten kan uitoefenen. Onderwijskwalificaties bestaan, afhankelijk van het onderwijsniveau en de onderwijsvorm, uit één of meerdere beroepskwalificaties, eindtermen en specifieke eindtermen.

Beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties zijn mogelijk op elk van de acht niveaus van het kwalificatieraamwerk. Onderwijskwalificaties die zich situeren op de niveaus één tot en met vijf bestaan uit eindtermen, specifieke eindtermen of erkende beroepskwalificaties.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Niveau 1 01/01/2014 - ∞ Eindtermen lager onderwijs.
2Niveau 2 01/01/2002 - ∞ De eindtermen basiseducatie. De eindtermen tweede graad bso en één of meer erkende beroepskwalificaties.
3Niveau 3 01/01/2002 - ∞ De eindtermen voor het tweede leerjaar derde graad bso en één of meer erkende beroepskwalificaties
4Niveau 4 01/01/2002 - ∞ De eindtermen derde graad aso, en de specifieke eindtermen voor de derde graad aso die verbonden zijn aan één of meer wetenschapsdomeinen. De eindtermen derde graad tso, en de specifieke eindtermen voor de derde graad tso die verbonden zijn aan één of meer wetenschapsdomeinen. De eindtermen derde graad kso, en de specifieke eindtermen voor de derde graad kso die verbonden zijn aan één of meer wetenschapsdomeinen. De eindtermen derde graad tso of kso en één of meer erkende beroepskwalificaties. De eindtermen derde leerjaar derde graad bso en één of meer erkende beroepskwaliicaties. De eindtermen voor de aanvullende algemene vorming voor het volwassenenonderwijs en één of meer erkende beroepskwalificaties. Eén of meer erkende beroepskwalificaties van niveau vier.
5Niveau 5 01/01/2002 - ∞ Gegradueerde (HBO5)
6Niveau 6 01/01/2000 - ∞ Bachelor
7Niveau 7 01/01/2000 - ∞ Master
8Niveau 8 01/01/2000 - ∞ Doctor
NBSNiet beschikbaar 01/01/2000 - ∞
Niet van toepassingNiet van toepassing 01/01/2002 - ∞