Variabele: Toegangbewijs aan het hoger onderwijs

Een verbetering voorstellen

Naam

Toegangbewijs aan het hoger onderwijs

Afkorting

titre_acc

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft het toegangsbewijs weer dat de student voorgelegd heeft.

Bron

DWH_CREF_diplomes

Instelling

Conseil des Recteurs

Geldigheidsperiode

01/01/1988 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
blancoNiet meegedeeld 01/01/1988 - ∞
10Diploma secundair onderwijs 01/01/1988 - 31/12/2008
20Diploma hoger niet-universitair onderwijs 01/01/1989 - 31/12/2008
21Diploma van eerste basiscyclus 01/01/1988 - 31/12/1988
22Diploma van kandidaat-burgerlijk ingenieur polytechnicus behaald aan de Koninklijke Militaire School 01/01/1988 - 31/12/1988
30Attest van afgelegde toelatingsexamen 01/01/1999 - 31/12/2008
31Toelatingsexamen in toegepaste wetenschappen, wettelijke proef 01/01/1988 - 31/12/1998
32Toelatingsexamen in toegepaste wetenschappen, wetenschappelijke proef 01/01/1988 - 31/12/1988
33Toelatingsexamen in landbouwwetenschappeen 01/01/1988 - 31/12/1998
38Interuniversitair toelatingsexamen 01/01/1996 - 31/12/1998
39Andere toelatingsexamens 01/01/1988 - 31/12/1998
40Universitaire beslissing 01/01/1988 - 31/12/1998
41Geslaagd zijn voor het interuniversitair toelatingsexamen 01/01/1999 - 31/12/2008
42Geslaagd zijn voor het examen in toegepaste wetenschappen 01/01/1999 - 31/12/2007
50Validatie van de beroepservaring en/of van persoonlijke verworven kennis 01/01/1999 - 31/12/2008
60Geslaagd zijn voor een voorbereidende proef / voorafgaand opleidingsjaar 01/01/1999 - 31/12/2008
90Toelating tot de beoogde universitaire opleiding op basis van andere voorwaarden en toegangsdiploma's 01/01/1999 - 31/12/2008
ATEAndere academische graad ou diploma of graad van de 1ste cyclus met bijkomende opleiding van meer dan 15 studiepunten (voorbereidend jaar) in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞ Sinds het decreet Marcourt (2013), andere graad of diploma gevaloriseerd met 180 studiepunten met opleiding van meer dan 15 studiepunten en maximaal 60 studiepunten.
ATFAndere academische graad of diploma of graad van de 1ste cyclus met bijkomende opleiding van meer dan 15 studiepunten (voorbereidend jaar) in de Vlaamse of Duitstalige gemeenschap of op de Koninklijke Militaire School 01/01/2010 - ∞ Sinds het decreet Marcourt (2013), andere graad of diploma gevaloriseerd met 180 studiepunten met opleiding van meer dan 15 studiepunten en maximaal 60 studiepunten.
ATSBuitenlands diploma geldig verklaard door de jury - andere academische graad of diploma of graad van de 1ste cyclus met bijkomende opleiding van meer dan 15 studiepunten (voorbereidend jaar) 01/01/2010 - ∞ Sinds het decreet Marcourt (2013), andere graad of diploma gevaloriseerd met 180 studiepunten met opleiding van meer dan 15 studiepunten en maximaal 60 studiepunten.
CCFUniversitaire academische graad 1ste of 2de cyclus met maximaal 15 bijkomende studiepunten in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞ Vóór het decreet Marcourt (2013) had het betrekking op de andere academische graden van het lange type.
CCSUniversitaire academische graad 1ste of 2de cyclus met maximaal 15 bijkomende studiepunten in de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap of op de Koninklijke Militaire School 01/01/2009 - ∞ Vóór het decreet Marcourt (2013) had het betrekking op de andere academische graden van het lange type.
CCEBuitenlands diploma dat gelijkgesteld werd met de universitaire academische graad 1ste of 2de cyclus met maximaal 15 bijkomende studiepunten 01/01/2009 - ∞ Vóór het decreet Marcourt (2013) had het betrekking op de andere academische graden van het lange type.
CDFGetuigschrift hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma voor toegang tot het hoger onderwijs in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞
CDSGetuigschrift hoger secundair onderwijs (CESS) of bekwaamheidsdiploma voor toegang tot het hoger onderwijs (DAES) in de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap of op de Koninklijke Militatire School 01/01/2009 - ∞
CDEBuitenlands diploma dat gelijkgesteld werd met CESS of DAES 01/01/2009 - ∞
DTBStudenten die zonder toegangsdiploma toegang hebben gekregen tot het niet-universitaire systeem en die hun cyclus voortzetten aan de universiteit 01/01/2011 - ∞
DTMStudenten die toegang hebben gekregen tot het niet-universitaire systeem en die hun cyclus voortzetten aan de universiteit 01/01/2011 - ∞ Bestaat niet meer sinds het decreet Marcourt (2013)
EAUUniversitair toelatingsexamen 01/01/2009 - ∞
ESFDiploma hoger onderwijs in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞
ESSDiploma hoger onderwijs in de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap of op de Koninklijke Militaire School 01/01/2009 - ∞
ESEBuitenlands diploma dat gelijkgesteld werd met diploma hoger onderwijs 01/01/2009 - ∞
ESIGeslaagd voor specifiek examen ingenieur 01/01/2009 - ∞
G1FAcademische graad 1ste cyclus dezelfde cursus in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞
G1SAcademische graad 1ste cyclus dezelfde cursus in de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap of op de Koninklijke Militaire School 01/01/2009 - ∞
G1EBuitenlands diploma dat gelijkgesteld werd met academische graad 1ste cyclus dezelfde cursus 01/01/2009 - ∞
G2FAcademische graad 2de cyclus dezelfde cursus in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞
G2SAcademische graad 2de cyclus dezelfde cursus in de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap of op de Koninklijke Militaire School 01/01/2009 - ∞
G2EBuitenlands diploma dat gelijkgesteld werd met academische graad 2de cyclus dezelfde cursus of geldig werd verklaard door de jury 01/01/2009 - ∞
MAFAcademische graad 2de cyclus in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞ Sinds het decreet Marcourt (2013) moet men tevens houder zijn van een diploma van de 1ste cyclus
MASAcademische graad 2de cyclus in de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap of op de Koninklijke Militaire School 01/01/2009 - ∞ Sinds het decreet Marcourt (2013) moet men tevens houder zijn van een diploma van de 1ste cyclus
MAEBuitenlands diploma dat gelijkgesteld werd met academische graad 2de cyclus 01/01/2009 - ∞ Sinds het decreet Marcourt (2013) moet men tevens houder zijn van een diploma van de 1ste cyclus
P1FAcademische graad korte type met maximaal 60 bijkomende studiepunten in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞ Vóór het decreet Marcourt (2013) had het betrekking op een schakelprogramma van categorie I
P1SAcademische graad korte type met maximaal 60 bijkomende studiepunten in de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap of op de Koninklijke Militaire School 01/01/2009 - ∞ Vóór het decreet Marcourt (2013) had het betrekking op een schakelprogramma van categorie I
P1EBuitenlands diploma dat gelijkgesteld werd met academische graad korte type met maximaal 60 bijkomende studiepunten 01/01/2009 - ∞ Vóór het decreet Marcourt (2013) had het betrekking op een schakelprogramma van categorie I
P3FGraad niet-universitair systeem - schakelprogramma categorie III (maximaal 15 bijkomende studiepunten) in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞ Sedert het decreet Marcourt (2013) academische graad van de 2de cyclus van het lange type
P3SGraad niet-universitair systeem - schakelprogramma categorie III (maximaal 15 bijkomende studiepunten) in de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap of op de Koninklijke Militaire School 01/01/2009 - ∞ Sedert het decreet Marcourt (2013) academische graad van de 2de cyclus van het lange type
P3EBuitenlands diploma dat gelijkgesteld werd met de graad niet-universitair systeem - schakelprogramma categorie III (maximaal 15 bijkomende studiepunten) 01/01/2009 - ∞ Sedert het decreet Marcourt (2013) academische graad van de 2de cyclus van het lange type
PEFGraad niet-universitair systeem - schakelprogramma categorie II (voorbereidend jaar) in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞ Sedert het decreet Marcourt (2013) bestaat deze code enkel nog voor de laatste studenten uit het Bologna-systeem.
PESGraad niet-universitair systeem - schakelprogramma categorie II (voorbereidend jaar) in de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap of op de Koninklijke Militaire School 01/01/2009 - ∞ Sedert het decreet Marcourt (2013) bestaat deze code enkel nog voor de laatste studenten uit het Bologna-systeem.
PEEBuitenlands diploma dat gelijkgesteld werd met de graad niet-universitair systeem - schakelprogramma categorie II (voorbereidend jaar) 01/01/2009 - ∞ Sedert het decreet Marcourt (2013) bestaat deze code enkel nog voor de laatste studenten uit het Bologna-systeem.
PRFGraad niet-universitair systeem - schakelprogramma categorie II (maximaal 15 bijkomende studiepunten) in de Franse Gemeenschap 01/01/2009 - ∞ Sedert het decreet Marcourt (2013) academische graad van de 1de cyclus van het lange type
PRSGraad niet-universitair systeem - schakelprogramma categorie II (maximaal 15 bijkomende studiepunten) in de Vlaamde of Duitstalige Gemeenschap of op de Koninklijke Militaire School 01/01/2010 - ∞ Sedert het decreet Marcourt (2013) academische graad van de 1de cyclus van het lange type
PREBuitenlands diploma dat gelijkgesteld werd met de graad niet-universitair systeem - schakelprogramma categorie II (maximaal 15 bijkomende studiepunten) 01/01/2009 - 31/12/2009 Sedert het decreet Marcourt (2013) academische graad van de 1de cyclus van het lange type
RCAVoldoet aan de toegangsvoorwaarden 01/01/2009 - ∞
RPAGedeeltelijk geslaagd voor de bacheloropleiding van dezelfde cursus 01/01/2009 - ∞ Sedert het decreet Marcourt (2013) is het verwerven van minstens 165 studiepunten in de bacheloropleiding niet verplicht in dezelfde cursus
VAEErvaringskennis geldig verklaard voor de toegang tot een master 01/01/2009 - ∞