Variabele: aantal_dagen_trim

Een verbetering voorstellen

Naam

aantal_dagen_trim

Afkorting

aantal_dagen_trim

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt het aantal dagen tijdelijke arbeidsongeschiktheid over het volledige kwartaal.

Bron

/

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/