Variabele: Abnormale gebeurtenis

Een verbetering voorstellen

Naam

Abnormale gebeurtenis

Afkorting

DEVIATION

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Het gaat om de laatste gebeurtenis, afwijkend van het normale, die tot het ongeval heeft geleid. Dit is de beschrijving van hetgeen abnormaal verlopen is, de "afwijking" van het normale proces van uitvoering van het werk. De afwijking is de gebeurtenis die het ongeval veroorzaakt. Als er meerdere gebeurtenissen op elkaar volgen, dan wordt de laatste afwijkende gebeurtenis geregistreerd (die in tijd het dichtst bij het kwetsende contact staat).

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_71

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

Variabele SEAT (Europese statistieken inzake arbeidsongevallen). Code Eurostat

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Geen informatie 01/01/2017 - ∞
10Afwijkende gebeurtenis als gevolg van een elektrische storing, explosie, brand - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
11Elektrische storing door een defect in de installatie - met indirect contact als gevolg 01/01/2017 - ∞
12Elektrische storing - met direct contact als gevolg 01/01/2017 - ∞
13Explosie 01/01/2017 - ∞
14Brand, vuurzee 01/01/2017 - ∞
19Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 10, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
20Afwijkende gebeurtenis door overlopen, kantelen, lekken, leeglopen, verdampen, vrijkomen - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
21In vaste toestand - overlopen, kantelen 01/01/2017 - ∞
22In vloeibare toestand - lekken, sijpelen, leeglopen, spatten, sproeien 01/01/2017 - ∞
23In gasvormige toestand - verdampen, aërosolvorming, gasvorming 01/01/2017 - ∞
24In poedervorm - rookontwikkeling, stof, deeltjes 01/01/2017 - ∞
29Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 20, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
30Breken, barsten, glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
31Breken van materiaal, op de voegen of verbindingen 01/01/2017 - ∞
32Breken, barsten, waarbij scherven/spanen ontstaan (hout, glas, metaal, steen, kunststof, overige) 01/01/2017 - ∞
33Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - hoger gelegen (op het slachtoffer vallend) 01/01/2017 - ∞
34Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - lager gelegen (het slachtoffer meeslepend) 01/01/2017 - ∞
35Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - op gelijke hoogte gelegen 01/01/2017 - ∞
39Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 30, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
40Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) over een machine, vervoer- of transportmiddel - handgereedschap, voorwerp, dier - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
41Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een machine (inclusief onbedoeld starten) en over de door de machine bewerkte materiaal 01/01/2017 - ∞
42Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk), over een vervoer- of transportmiddel (al dan niet gemotoriseerd) 01/01/2017 - ∞
43Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk), over een handgereedschap (al dan niet gemotoriseerd) en over het door het gereedschap bewerkte materiaal 01/01/2017 - ∞
44Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) over een voorwerp (dat wordt gedragen, verplaatst, gehanteerd enz.) 01/01/2017 - ∞
45Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) over een dier 01/01/2017 - ∞
49Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 40, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
50Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
51Vallen van personen - van hoogte 01/01/2017 - ∞
52Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen - op dezelfde hoogte 01/01/2017 - ∞
59Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 50, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
60Bewegen van het lichaam zonder fysieke belasting (doorgaans leidend tot uitwendig letsel) - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
61Op een snijdend voorwerp stappen 01/01/2017 - ∞
62Knielen, gaan zitten, tegen iets leunen 01/01/2017 - ∞
63Door een voorwerp of de vaart daarvan gegrepen, meegesleept worden 01/01/2017 - ∞
64Ongecoördineerde, onbeheerste of verkeerde bewegingen 01/01/2017 - ∞
69Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 60, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
70Bewegen van het lichaam met of zonder fysieke belasting (doorgaans leidend tot uitwendig letsel) - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
71Optillen, dragen, opstaan 01/01/2017 - ∞
72Duwen, trekken 01/01/2017 - ∞
73Neerzetten, bukken 01/01/2017 - ∞
74Buigen, draaien, zich omdraaien 01/01/2017 - ∞
75Zwaarbeladen lopen, misstap of uitglijden - zonder vallen 01/01/2017 - ∞
79Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 70, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
80Verrassing, schrik, geweldpleging, agressie, bedreiging, aanwezig zijn - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
81Verrassing, schrik 01/01/2017 - ∞
82Geweldpleging, agressie, bedreiging tussen personeelsleden van de werkgever 01/01/2017 - ∞
83Geweldpleging, agressie, bedreiging door buitenstaanders jegens de slachtoffers in het kader van hun beroepsuitoefening (bankoverval, buschauffeurs enz.) 01/01/2017 - ∞
84Aangevallen, omvergelopen worden - door een dier 01/01/2017 - ∞
85Aanwezig zijn van het slachtoffer of van een ander waardoor gevaar voor de persoon zelf en eventueel ook voor anderen ontstaat 01/01/2017 - ∞
89Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 80, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
99Overige afwijkende gebeurtenissen, niet in deze lijst vermeld 01/01/2017 - ∞