Variabele: Basisloon

Een verbetering voorstellen

Naam

Basisloon

Afkorting

basisloon

Thema

Beroepsziekte

Definitie/omschrijving

Bedrag van het niet-begrensde basisloon. Het gaat om het loon dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het bedrag van de uitkeringen. Het gaat om het loon waarop de werknemer recht had tijdens het jaar voorafgaand aan de begindatum van de arbeidsongeschiktheid.

De wet stelt een minimum- en een maximumbasisloon vast. Dit loon varieert in functie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Dit bedrag wordt uitgedrukt in euro per jaar.

Bron

DWH_Fedris_FMP_MP

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De vergoeding die voor een beroepsziekte wordt uitgekeerd mag niet volledig worden gecumuleerd met een rust- of overlevingspensioen.

De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Internationale compatibiliteit

/