Variabele: Bedrag betaald voor gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Bedrag betaald voor gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Afkorting

MONTITP

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft het totale brutobedrag uitbetaald voor gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid voor een bepaald INSZ / schadegeval tijdens het boekjaar waarvoor de informatie meegedeeld wordt.

Bron

DWH_Fedris_FAT_PM

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Vóór 2005, gaf de variabele " MJOURPARD_EUR " dit bedrag weer. De bedragen worden uitgedrukt in euro. Voor meer informatie over de betaling organisaties zie bijlage1

Internationale compatibiliteit

/