Variabele: Bedrag rente

Een verbetering voorstellen

Naam

Bedrag rente

Afkorting

Montant_rente

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Bevat het totaalbedrag dat als rente (voor een rechthebbende INSZ) werd uitbetaald tijdens het boekjaar waarvoor de informatie wordt meegedeeld. Het brutobedrag omvat ook de voorschotten op rente alsook de aanvullende uitkeringen en de overlijdensuitkering.

Bron

/

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de betaling organisaties zie bijlage1

Internationale compatibiliteit

/