Variabele: Bedrag van de subrogatie

Een verbetering voorstellen

Naam

Bedrag van de subrogatie

Afkorting

Bedrag_subrogatie

Thema

Beroepsziekte

Definitie/omschrijving

De vergoedingsfondsen (de ziekenfondsen) hebben het recht om de bedragen te kennen die het FBZ retroactief betaald heeft voor eenzelfde periode en eenzelfde pathologie of reden en, indien zij de persoon vergoed hebben, kunnen zij hun voorschotten prioritair laten terugbetalen.

Bron

DWH_Fedris_FMP_MP

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Numeriek

Bijzonderheden/opmerkingen

De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Internationale compatibiliteit

/