Variabele: Code aard vergoeding

Een verbetering voorstellen

Naam

Code aard vergoeding

Afkorting

CTYRGL

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

De code voor de aard van de vergoeding voor de blijvende arbeidsongeschiktheid.

Bron

DWH_Fedris_FAT_ITP_71

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Arbeidsongeschiktheid en hulp van derden 01/01/2017 - ∞
2Vergoeding voor verergering   01/01/2017 - ∞ Indien de toestand van het slachtoffer na het verstrijken van de herzieningstermijn blijvend verslechtert, kan het slachtoffer aanspraak maken op een toelage wegens verergering, op voorwaarde dat de blijvende arbeidsongeschiktheid na deze verergering ten minste 10% bedraagt.
3Uitkeringen bij overlijden 01/01/2017 - ∞ Dit is het bedrag dat wordt toegekend aan de echtgenoot van een overleden persoon.
4Bijzondere uitkeringen   01/01/2017 - ∞ Het slachtoffer kan aanspraak maken op een bijzondere uitkering van Fedris indien hij/zij bewijst dat het ongeval op het tijdstip van het schade brengende feit geen aanleiding gaf tot schadeloosstelling als arbeidsongeval, terwijl de toepassing van de wet op het tijdstip van het schadegeval aanleiding zou hebben gegeven tot toekenning van een lijfrente. De speciale toelage wordt niet automatisch toegekend. Het slachtoffer moet zich wenden tot het Fedris. De bedragen en de toekenningsmodaliteiten van de bijzondere uitkering zijn geregeld in artikel 11 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de uitkeringen toegekend in toepassing van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen.
5Alleen prothese 01/01/2017 - ∞