Variabele: Dagen volledige tijdelijke ongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Dagen volledige tijdelijke ongeschiktheid

Afkorting

DUREEITT

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft het aantal uitbetaalde dagen voor volledige tijdelijke ongeschiktheid (VTO) voor een bepaald INSZ / schadegeval tijdens het boekjaar waarvoor de informatie meegedeeld wordt.

Bron

DWH_Fedris_FAT_PM

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De waarde van deze variabele wordt uitgedrukt in honderdste van dagen (bv. 11 dagen = 11,00; 120 dagen = 120,00).

Internationale compatibiliteit

/