Variabele: Datum van de aanvraag

Een verbetering voorstellen

Naam

Datum van de aanvraag

Afkorting

verzoekschrift_datum

Thema

Beroepsziekte

Definitie/omschrijving

De datum van de aanvraag bij het FBZ geeft aan wanneer de aanvraag tot erkenning ingediend werd.

Bron

DWH_Fedris_FMP_MP

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Internationale compatibiliteit

/