Variabele: Definitief percentage blijvende arbeidsongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Definitief percentage blijvende arbeidsongeschiktheid

Afkorting

Taux_ip_definitif

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Het betreft het percentage gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid na bekrachtiging van de beslissing

Bron

DWH_Fedris_FAT_RGL

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/