Variabele: Dossiernummer

Een verbetering voorstellen

Naam

Dossiernummer

Afkorting

Dossiernummer

Thema

Beroepsziekte

Definitie/omschrijving

Het dossiernummer legt de link tussen een persoon en de beroepsziekte waarvoor een beslissing tot erkenning of een beslissing tot (tijdelijke of definitieve) verwijdering van de arbeidsplaats genomen werd; aan deze beslissing is een begin- en einddatum verbonden.

Bron

DWH_Fedris_FMP_MP

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Een erkenning kan tijdelijk of definitief zijn of kan bestaan uit hulp aan derden. Een persoon kan meer dan één erkenningsdossier bij het FBZ hebben.

De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Internationale compatibiliteit

/