Variabele: Gewoonlijk beroep van het slachtoffer

Een verbetering voorstellen

Naam

Gewoonlijk beroep van het slachtoffer

Afkorting

CITP

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

De variabele duidt aan welk beroep het slachtoffer gewoonlijk uitoefent.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_71

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Komt overeen met de variabele " IABC " voor de periode van 01/01/2000 tot 01/01/2005.

Dit gegeven is niet beschikbaar als het ongeval het voorwerp uitgemaakt heeft van een vereenvoudigde aangifte (elektronische aangifte van ongevallen die aanleiding geven tot minder dan 4 dagen tijdelijke ongeschiktheid).

Internationale compatibiliteit

De gebruikte nomenclatuur is ISCO (International Classification of Occupations ) van het ILO.

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
11Leden van de strijdkrachten 01/01/2017 - ∞
111Leden van de uitvoerende macht en de wetgevende lichamen 01/01/2017 - ∞
112Hogere kaderleden van de rijksbesturen 01/01/2017 - ∞
113Stamhoofden en dorpsoversten 01/01/2017 - ∞
114Bestuursleden en hogere kaderleden van gespecialiseerde organisaties 01/01/2017 - ∞
121Bedrijfsleiders 01/01/2017 - ∞
122Kaderleden bij directie, productie en operaties 01/01/2017 - ∞
123Overige directiekaderleden 01/01/2017 - ∞
131Directeurs en beheerders 01/01/2017 - ∞
211Natuurkundigen, scheikundigen en dergelijke 01/01/2017 - ∞
212Wiskundigen, statistici en dergelijke 01/01/2017 - ∞
213Informaticaspecialisten 01/01/2017 - ∞
214Architecten, ingenieurs en dergelijke 01/01/2017 - ∞
221Specialisten in de biowetenschappen 01/01/2017 - ∞
222Artsen en dergelijke ( uitgezonderd verpleegkundig kaderpersoneel ) 01/01/2017 - ∞
223Verpleegkundig kaderpersoneel en vroedvrouwen 01/01/2017 - ∞
231Universiteitsprofes. en profes. aan inst. hoger niet-universitair onderwijs 01/01/2017 - ∞
232Leraren secundair onderwijs 01/01/2017 - ∞
233Onderwijzers basis- en kleuteronderwijs 01/01/2017 - ∞
234Gespecialiseerde leerkrachten voor gehandicapten 01/01/2017 - ∞
235Overige onderwijsspecialisten 01/01/2017 - ∞
241Specialisten in de administratieve en commerciële functies van de bedrijven 01/01/2017 - ∞
242Juristen 01/01/2017 - ∞
243Archivarissen, bibliothecarissen, documentalisten en dergelijke 01/01/2017 - ∞
244Specialisten in de sociale wetenschappen en menswetenschappen 01/01/2017 - ∞
245Schrijvers en scheppende of uitvoerende kunstenaars 01/01/2017 - ∞
246Leden van de clerus 01/01/2017 - ∞
311Technici in de fysische en technologische wetenschappen 01/01/2017 - ∞
312Deskoperators en andere bestuurders van informatica-apparatuur 01/01/2017 - ∞
313Technici in optische en elektronische apparatuur 01/01/2017 - ∞
314Technici in zee- en luchttransport 01/01/2017 - ∞
315Inspecteurs van gebouwen, veiligheids-, hygiëne- en kwaliteitsinspecteurs 01/01/2017 - ∞
321Technici en dergelijke in de bio- en gezondheidswetenschappen 01/01/2017 - ∞
322Moderne paramedische beroepen ( uitgezonderd verpleegkundig personeel ) 01/01/2017 - ∞
323Verpleegkundig personeel en vroedvrouwen ( ondergeschikt niveau ) 01/01/2017 - ∞
324Beoefenaars van de traditionele geneeskunde en genezers 01/01/2017 - ∞
331Ondergeschikt personeel in het basisonderwijs 01/01/2017 - ∞
332Ondergeschikt personeel in het kleuteronderwijs 01/01/2017 - ∞
333Ondergeschikt personeel in het gehandicaptenonderwijs 01/01/2017 - ∞
334Overig ondergeschikt personeel in het onderwijs 01/01/2017 - ∞
341Ondergeschikt personeel in financiën en verkoop 01/01/2017 - ∞
342Verkoopsagenten en makelaars 01/01/2017 - ∞
343Ondergeschikt personeel in het administratief beheer 01/01/2017 - ∞
344Ondergeschikt personeel in het openbaar bestuur douane en belastingen, e.d. 01/01/2017 - ∞
345Inspecteurs van de gerechtelijke politie en speurders 01/01/2017 - ∞
346Ondergeschikt personeel in het maatschappelijk werk 01/01/2017 - ∞
347Ondergeschikt personeel in kunst, amusementsbedrijf, en sport 01/01/2017 - ∞
348Lekenassistenten bij erediensten 01/01/2017 - ∞
411Secretarissen ( of -essen ) en bedieners van toetsenbordapparatuur 01/01/2017 - ∞
412Bedienden in boekhoudkundige en financiële diensten 01/01/2017 - ∞
413Bevoorradings-, uitbetalings- en transportbedienden 01/01/2017 - ∞
414Bibliotheekbedienden, boden en dergelijke 01/01/2017 - ∞
419Overige kantoorbedienden 01/01/2017 - ∞
421Kassiers, loketbedienden en dergelijke 01/01/2017 - ∞
422Receptiebedienden en bedienden aan inlichtingenloketten 01/01/2017 - ∞
511Begeleidingspersoneel en dergelijke 01/01/2017 - ∞
512Beheerders en personeel van restauratiediensten 01/01/2017 - ∞
513Verzorgend personeel en dergelijke 01/01/2017 - ∞
514Overig personeel bij rechtstreekse dienstverlening aan particulieren 01/01/2017 - ∞
515Astrologen, waarzeggers en dergelijke 01/01/2017 - ∞
516Personeel van veiligheidsdiensten 01/01/2017 - ∞
521Mannequins en andere modellen 01/01/2017 - ∞
522Verkopers en winkeldemonstrateurs 01/01/2017 - ∞
523Marktkramers 01/01/2017 - ∞
611Landbouwers en geschoolde arbeiders uit marktgerichte teelten 01/01/2017 - ∞
612Fokkers en geschoolde arbeiders uit marktgerichte fokkerijen en dergelijke 01/01/2017 - ∞
613Geschoolde arbeiders uit marktgerichte polyculturen en fokkerijen 01/01/2017 - ∞
614Bosbouwberoepen en dergelijke 01/01/2017 - ∞
615Vissers, jagers en trappers 01/01/2017 - ∞
621Landbouwers, landbouwarbeiders en vissers voor eigen levensonderhoud 01/01/2017 - ∞
711Mijnwerkers, groevearbeiders, springstoffenaanstekers en steenhouwers 01/01/2017 - ∞
712Bouwvakkers ( ruwbouw ) en dergelijke 01/01/2017 - ∞
713Bouwvakkers ( afbouw ) en dergelijke 01/01/2017 - ∞
714Schilders, gevelreinigers en dergelijke 01/01/2017 - ∞
721Lassers, plaatwerkers, ketelmakers, monteurs van ijzeren gebinten e.d. 01/01/2017 - ∞
722Ijzersmeden, gereedschapsmakers en dergelijke 01/01/2017 - ∞
723Mecaniciens en instellers van machines 01/01/2017 - ∞
724Mecaniciens en instellers van elektrische en elektronische apparatuur 01/01/2017 - ∞
731Precisiemecaniciens op metalen en soortgelijke materialen 01/01/2017 - ∞
732Pottenbakkers, glasblazers en dergelijke 01/01/2017 - ∞
733Arbeiders in het hout-, textiel- en lederambacht en soortgelijke 01/01/2017 - ∞
734Arbeiders en ambachtslieden in de drukkerij en dergelijke 01/01/2017 - ∞
741Ambachtslieden en arbeiders in de voedingsnijverheid en dergelijke 01/01/2017 - ∞
742Ambachtslieden en arbeiders in de houtbewerking, meubelmakers en dergelijke 01/01/2017 - ∞
743Ambachtslieden en arbeiders in de textielbewerking en de kleding e.d. 01/01/2017 - ∞
744Ambachtslieden & arbeiders in de leder- en huidenbewerking en schoenmakerij 01/01/2017 - ∞
811Bestuurders van uitrustingen voor mijnbouw en winning van delfstoffen 01/01/2017 - ∞
812Bestuurders van uitrustingen voor metaalbewerking 01/01/2017 - ∞
813Bestuurders van uitrustingen voor glasbewerking en aardewerk en dergelijke 01/01/2017 - ∞
814Bestuurders van uitrustingen voor houtbewerking en papiervervaardiging 01/01/2017 - ∞
815Bestuurders van uitrustingen voor chemicaliënbewerking 01/01/2017 - ∞
816Bestuurders van uitrustingen voor energieproductie en dergelijke 01/01/2017 - ∞
817Bestuurders van automatische montageketens en van industriële robots 01/01/2017 - ∞
821Bestuurders van machines voor metaal- en mineraliënbewerking 01/01/2017 - ∞
822Bestuurders van machines voor chemicaliënproductie 01/01/2017 - ∞
823Bestuurders van mach. voor het vervaardigen van rubber- en plasticproducten 01/01/2017 - ∞
824Bestuurders van machines voor houtbewerking 01/01/2017 - ∞
825Bestuurders drukkerijmach., boekbinderijmach. en mach. voor papierbewerking 01/01/2017 - ∞
826Bestuurders mach. voor vervaardiging van textiel-, bont- en lederartikelen 01/01/2017 - ∞
827Bestuurders van machines voor de vervaardiging van eetwaren e.d. 01/01/2017 - ∞
828Assemblagearbeiders 01/01/2017 - ∞
829Overige machinebestuurders en assemblagearbeiders 01/01/2017 - ∞
831Bestuurders van locomotieven en dergelijke 01/01/2017 - ∞
832Bestuurders van motorvoertuigen 01/01/2017 - ∞
833Bestuurders van mobiel landbouwmaterieel en van andere mobiele werktuigen 01/01/2017 - ∞
834Matrozen en dergelijke 01/01/2017 - ∞
911Straatventers en dergelijke 01/01/2017 - ∞
912Schoenpoetsers en andere beoefenaars van op straat uitgeoefende beroepen 01/01/2017 - ∞
913Gezinshelpers en andere helpers, schoonmakers en wasbazen 01/01/2017 - ∞
914Gebouwpersoneel, ruitenwassers en dergelijke 01/01/2017 - ∞
915Dienstboden, sjouwers, bewakers, portiers en dergelijke 01/01/2017 - ∞
916Vuilnisophalers en dergelijke 01/01/2017 - ∞
921Handlangers in de landbouw, de visserij en dergelijke 01/01/2017 - ∞
931Handlangers in de mijnbouw, de bouwnijverheid en openbare werken 01/01/2017 - ∞
932Handlangers in de verwerkende nijverheid 01/01/2017 - ∞
933Handlangers in het transport, laders en lossers 01/01/2017 - ∞