Variabele: Identificatienummer rijksregister

Een verbetering voorstellen

Naam

Identificatienummer rijksregister

Afkorting

insz

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) is een uniek persoonsnummer dat sinds 1990 door alle instellingen van sociale zekerheid wordt gebruikt. De KSZ hercodeert op anonieme wijze het INSZ in een nieuw uniek nummer.

Bron

DWH_Fedris_FAT_PAIAD

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/