Variabele: Intresten en boetes

Een verbetering voorstellen

Naam

Intresten en boetes

Afkorting

MONTFRINT

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft het totale bedrag aan intresten en boetes uitbetaald (voor een bepaald INSZ / schadegeval) tijdens het boekjaar waarvoor de informatie meegedeeld wordt.

Bron

DWH_Fedris_FAT_PM

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De bedragen kunnen negatief zijn. De bedragen worden uitgedrukt in euro. Voor meer informatie over de betaling organisaties zie bijlage1

Internationale compatibiliteit

/