Variabele: Materiële agens

Een verbetering voorstellen

Naam

Materiële agens

Afkorting

CAGMAT

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Materiële agens van de afwijking. Het gaat om de belangrijkste materiële agens verbonden aan de afwijkende gebeurtenis. Het beschrijft het werktuig, het voorwerp, het instrument verbonden aan de afwijking van het proces, verbonden aan hetgeen abnormaal verlopen is. Als er meerdere materiële agentia zijn voor de (laatste) afwijking, dan wordt de materiële agens die als laatste tussenkomt geregistreerd.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_71

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Komt overeen met de variabele " Arabb " voor de periode vóór 01/01/2005.

Internationale compatibiliteit

Variabele SEAT (Europese statistieken inzake arbeidsongevallen). Code Eurostat

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
00.00Geen betrokken voorwerp of geen informatie 01/01/2017 - ∞
00.01Geen betrokken voorwerp 01/01/2017 - ∞
00.02Geen informatie 01/01/2017 - ∞
00.99Overige situaties, behorend tot groep 00, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
01.00Gebouwen, constructies, oppervlakken - gelijkvloers (binnen of buiten, vast of verplaatsbaar, tijdelijk of permanent) - Niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
01.01Onderdelen van gebouwen, constructies - deuren, muren, wanden,... en obstakels die als zodanig bedoeld zijn (ramen, schuiframen, ...) 01/01/2017 - ∞
01.02Oppervlakken of loopruimten gelijkvloers - vloeren (binnen of buiten, landbouwgrond, sportterreinen, gladde vloeren, vloeren met obstakels, planken met spijkers, ...) 01/01/2017 - ∞
01.03Oppervlakken of loopruimten gelijkvloers - drijvend 01/01/2017 - ∞
01.99Overige gebouwen, constructies, oppervlakken - gelijkvloers, behorend tot groep 01, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
02.00Gebouwen, constructies, oppervlakken - in de hoogte (binnen of buiten) - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
02.01Bovengrondse delen van gebouwen - vast (daken, terrassen, openingen, trappen, kades) 01/01/2017 - ∞
02.02Constructies, oppervlakken in de hoogte - vast (loopbruggen, vaste ladders, pijlonen) 01/01/2017 - ∞
02.03Constructies, oppervlakken in de hoogte - beweegbaar (rolsteigers, verplaatsbare ladders, werkbakken, hefplatformen) 01/01/2017 - ∞
02.04Constructies, oppervlakken in de hoogte - tijdelijk (tijdelijke stellingen, harnasgordels, vanglijnen) 01/01/2017 - ∞
02.05Constructies, oppervlakken in de hoogte - drijvend (boorplatform, steigers op lichters) 01/01/2017 - ∞
02.99Overige gebouwen, constructies, oppervlakken - in de hoogte, behorend tot groep 02, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
03.00Gebouwen, constructies, oppervlakken - ondergronds (binnen of buiten) - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
03.01Graafwerkzaamheden, kuilen, putten, steile hellingen, werkkuilen 01/01/2017 - ∞
03.02Onderaardse gangen, tunnels 01/01/2017 - ∞
03.03Onderwateromgeving 01/01/2017 - ∞
03.99Overige gebouwen, constructies, oppervlakken - ondergronds, behorend tot groep 02, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
04.00Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
04.01Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - vast - voor gassen, vloeistoffen, vaste stoffen, incl. laadtrechters 01/01/2017 - ∞
04.02Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - verplaatsbaar 01/01/2017 - ∞
04.03Drainage, rioleringen 01/01/2017 - ∞
04.99Overige distributiesystemen voor materialen, toevoer, leidingen, behorend tot groep 04, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
05.00Motoren, systemen voor transmissie en opslag van energie - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
05.01Motoren, generatoren (thermische, elektrische of stralingsenergie), compressors, pompen 01/01/2017 - ∞
05.02Systemen voor transmissie en opslag van energie (mechanisch, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch, incl. batterijen en accu's) 01/01/2017 - ∞
05.99Overige systemen voor transmissie en opslag van energie, behorend tot groep 05, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
06.00Handgereedschap, niet gemotoriseerd - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
06.01Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor zagen 01/01/2017 - ∞
06.02Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor snijden, snoeien (incl. scharen, kniptangen, snoeischaren) 01/01/2017 - ∞
06.03Handgereedschap, niet-gemotoriseerd - voor slijpen, steken, beitelen, snoeien, maaien 01/01/2017 - ∞
06.04Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor krabben, polijsten, schuren 01/01/2017 - ∞
06.05Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor boren, draaien, schroeven 01/01/2017 - ∞
06.06Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor spijkeren, klinken, nieten 01/01/2017 - ∞
06.07Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor naaien, breien 01/01/2017 - ∞
06.08Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor lassen, lijmen 01/01/2017 - ∞
06.09Handgereedschap, niet-gemotoriseerd - voor extractie van materialen en grondbewerking (incl. landbouwwerktuigen) 01/01/2017 - ∞
06.10Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken 01/01/2017 - ∞
06.11Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor schilderen 01/01/2017 - ∞
06.12Handgereedschap, niet gemotoriseerd - voor vasthouden, grijpen 01/01/2017 - ∞
06.13Handgereedschap, niet-gemotoriseerd - voor keukenwerkzaamheden (uitgezonderd messen) 01/01/2017 - ∞
06.14Handgereedschap, niet-gemotoriseerd - voor medische en chirurgische doeleinden - prikkend, snijdend 01/01/2017 - ∞
06.15Handgereedschap, niet-gemotoriseerd - voor medische en chirurgische doeleinden - overige niet-snijdend 01/01/2017 - ∞
06.99Overig handgereedschap, niet-gemotoriseerd - voor overige werkzaamheden, behorend tot groep 06, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
07.00Mechanisch gereedschap met de hand bediend - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
07.01Mechanisch handgereedschap - voor zagen 01/01/2017 - ∞
07.02Mechanisch handgereedschap - voor snijden, snoeien (incl. scharen, kniptangen, snoeischaren) 01/01/2017 - ∞
07.03Mechanisch handgereedschap - voor slijpen, steken, beitelen (grootte lager zie 09.02), snoeien, maaien 01/01/2017 - ∞
07.04Mechanisch handgereedschap - voor krabben, polijsten, schuren (incl. doorslijpmachine) 01/01/2017 - ∞
07.05Mechanisch handgereedschap - voor boren, draaien, schroeven 01/01/2017 - ∞
07.06Mechanisch handgereedschap - voor spijkeren, klinken, nieten 01/01/2017 - ∞
07.07Mechanisch handgereedschap - voor naaien, breien 01/01/2017 - ∞
07.08Mechanisch handgereedschap - voor lassen, lijmen 01/01/2017 - ∞
07.09Mechanisch handgereedschap - voor extractie van materialen en grondbewerking (incl. landbouwmachines, betonbrekers) 01/01/2017 - ∞
07.10Mechanisch handgereedschap - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken (incl. stofzuiger, hogedrukreiniger) 01/01/2017 - ∞
07.11Mechanisch handgereedschap - voor schilderen 01/01/2017 - ∞
07.12Mechanisch handgereedschap - voor vasthouden, grijpen 01/01/2017 - ∞
07.13Mechanisch handgereedschap - voor keukenwerkzaamheden (uitgezonderd messen) 01/01/2017 - ∞
07.14Mechanisch handgereedschap - voor verwarmen (incl. droger, verfafbrander, strijkijzer) 01/01/2017 - ∞
07.15Handgereedschap - voor medische en chirurgische doeleinden - prikkend, snijdend 01/01/2017 - ∞
07.16Mechanisch handgereedschap - voor medische en chirurgische doeleinden - overige, niet-snijdend 01/01/2017 - ∞
07.17Pneumatische spuitwerktuigen (zonder het werktuig nauwkeurig weer te geven) 01/01/2017 - ∞
07.99Met de hand bediend mechanisch gereedschap, voor overige werkzaamheden, behorend tot groep 07, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
08.00Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
08.01Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor zagen 01/01/2017 - ∞
08.02Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor snijden, afsnijden (incl. scharen, kniptangen, snoeischaren) 01/01/2017 - ∞
08.03Handgereedschap, zonder aanduiding over aandrijving - voor slijpen, steken, beitelen, snoeien, maaien 01/01/2017 - ∞
08.04Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor krabben, polijsten, schuren 01/01/2017 - ∞
08.05Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor boren, draaien, schroeven 01/01/2017 - ∞
08.06Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor spijkeren, klinken, nieten 01/01/2017 - ∞
08.07Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor naaien, breien 01/01/2017 - ∞
08.08Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor lassen, lijmen 01/01/2017 - ∞
08.09Handgereedschap, zonder aanduiding over aandrijving - voor extractie van materialen en grondbewerking (incl. landbouwmachines) 01/01/2017 - ∞
08.10Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken 01/01/2017 - ∞
08.11Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor schilderen 01/01/2017 - ∞
08.12Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor vasthouden, grijpen 01/01/2017 - ∞
08.13Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving- voor keukenwerkzaamheden (uitgezonderd messen) 01/01/2017 - ∞
08.14Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor medische en chirurgische doeleinden - prikkend, snijdend 01/01/2017 - ∞
08.15Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor medische en chirurgische doeleinden - overige niet-snijdend 01/01/2017 - ∞
08.99Overig handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving, behorend tot groep 08, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
09.00Machines en uitrusting - draagbaar of verplaatsbaar - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
09.01Draagbare of verplaatsbare machines - voor opgravingen en grondbewerking, mijnbouw, steen/zandgroeven en machines voor de bouw van openbare werken 01/01/2017 - ∞
09.02Draagbare of verplaatsbare machines - voor grondbewerking, landbouw 01/01/2017 - ∞
09.03Draagbare of verplaatsbare machines (niet voor grondbewerking - voor bouwplaatsen 01/01/2017 - ∞
09.04Verplaatsbare vloerreinigingsmachines 01/01/2017 - ∞
09.99Overige draagbare of verplaatsbare machines, behorend tot groep 09, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
10.00Machines en uitrusting - vast gemonteerd - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
10.01Vast gemonteerde machines voor opgravingen en grondwerkzaamheden 01/01/2017 - ∞
10.02Machines voor het voorbewerken van materialen, breken, vermalen, filteren, scheiden, mengen, kneden 01/01/2017 - ∞
10.03Machines voor het verwerken van materialen - chemische procédés, fermentoren) 01/01/2017 - ∞
10.04Machines voor het verwerken van materialen - warmteprocédés (oven, drooginstallaties, droogruimtes) 01/01/2017 - ∞
10.05Machines voor het verwerken van materialen - koudeprocédés (koudeopwekking) 01/01/2017 - ∞
10.06Machines voor het verwerken van materialen - andere procédés 01/01/2017 - ∞
10.07Machines voor vormen, persen, pletten 01/01/2017 - ∞
10.08Machines voor vormen - kalanderen, lamineren, machines met rollen (incl. voor papierfabricage) 01/01/2017 - ∞
10.09Machines voor vormen - door injectie, extrusie, inblazing, spinnen, afgieten, smelten 01/01/2017 - ∞
10.10Bewerkingsmachines - voor schaven, frezen, vlakslijpen, slijpen, polijsten, draaien, boren 01/01/2017 - ∞
10.11Bewerkingsmachines - voor zagen 01/01/2017 - ∞
10.12Bewerkingsmachines - voor snijden, splijten, snoeien (incl.decoupeerpers, schaar, snijmachine, snijbrander) 01/01/2017 - ∞
10.13Machines voor oppervlakbewerking - schoonmaken, wassen,drogen, schilderen, drukken 01/01/2017 - ∞
10.14Machines voor oppervlakbewerking - galvaniseren, elektrolytische oppervlakbehandeling 01/01/2017 - ∞
10.15Machines voor assembleren (lassen, lijmen, spijkeren, schroeven,klinken, spinnen, kabeldraaien, naaien, nieten) 01/01/2017 - ∞
10.16Machines voor conditioneren, verpakken (vullen, etiketteren,sluiten enz.) 01/01/2017 - ∞
10.17Overige machines voor specifieke industriële doeleinden(machines voor controle, testen, diverse machines) 01/01/2017 - ∞
10.18Speciale machines voor landbouw, veeteelt, niet behorend tot de hierboven genoemde machines 01/01/2017 - ∞
10.99Overige machines en uitrusting, vast gemonteerd, behorend tot groep 10, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
11.00Systemen voor gesloten of open transport en opslag - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
11.01Vaste transportbanden, materialen en systemen voor ononderbroken- loopbanden, roltrappen, kabelbanen, rolbanden,... 01/01/2017 - ∞
11.02Vracht- en personenliften, hefinstallaties - goederenlift, hijsemmer,krik, ... 01/01/2017 - ∞
11.03Vaste of verplaatsbare kranen, op voertuigen gemonteerd,loopkranen, hefmateriaal voor hangende lasten 01/01/2017 - ∞
11.04Verplaatsbare transportsystemen, transportwagentjes (al dan niet gemotoriseerd) - kruiwagen, palethefwagentje, ... 01/01/2017 - ∞
11.05Installaties voor heffen, vastmaken, grijpen, en diverse transportmiddelen (incl. stroppen, haken, takels enz.) 01/01/2017 - ∞
11.06Systemen voor opslag, verpakking, containers (silo's, reservoirs,tanks, bassins) vast gemonteerde 01/01/2017 - ∞
11.07Systemen voor opslag, transport, containers laadbakken -verplaatsbaar 01/01/2017 - ∞
11.08Hulpmiddelen voor opslag, stellingen, palletstellingen, paletten 01/01/2017 - ∞
11.09Diverse verpakkingen, klein en middelgroot, verplaatsbaar(diverse bakken en vaten, flessen, kisten, gasflessen, brandblussers enz.) 01/01/2017 - ∞
11.99Overige systemen voor gesloten of open transport en opslag,behorend tot groep 11, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
12.00Voertuigen voor transport over land - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
12.01Zware voertuigen: vrachtwagens, goederenvervoer: bussen,touringcars (personenvervoer) 01/01/2017 - ∞
12.02Lichte voertuigen: vracht- of personenvervoer 01/01/2017 - ∞
12.03Voertuigen - met twee of drie wielen, al dan niet gemotoriseerd 01/01/2017 - ∞
12.04Overige vervoermiddelen over land: ski's, rolschaatsen, ... 01/01/2017 - ∞
12.99Overige voertuigen voor transport over land, behorend tot groep 12, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
13.00Overige transportvoertuigen - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
13.01Voertuigen - op rails, incl. hangende monorail: vrachtvervoer lasten 01/01/2017 - ∞
13.02Voertuigen - op rails, incl. hangende monorail: personenvervoer 01/01/2017 - ∞
13.03Vaartuigen: vrachtvervoer 01/01/2017 - ∞
13.04Vaartuigen: personenvervoer 01/01/2017 - ∞
13.05Vaartuigen: visserij 01/01/2017 - ∞
13.06Luchtvoertuigen: vrachtvervoer 01/01/2017 - ∞
13.07Luchtvoertuigen: personenvervoer 01/01/2017 - ∞
13.99Overige transportvoertuigen, behorend tot groep 13, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
14.00Materialen, voorwerpen, producten, onderdelen van machines, breukmateriaal, stof - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
14.01Bouwmaterialen - groot en klein: prefabelementen, bekistingsonderdelen, baksteken, dakpakken, ... 01/01/2017 - ∞
14.02Bouwmateriaal of onderdelen van machines, voertuigen: chassis, kettingkast, kruk, wiel, ... 01/01/2017 - ∞
14.03Bewerkte stukken of elementen, machinewerktuigen (incl. deeltjes en splinters afkomstig van deze voorwerpen) 01/01/2017 - ∞
14.04Assemblage-elementen: schroeven, spijkers, bouten, ... 01/01/2017 - ∞
14.05Deeltjes, stof, scherven, stukjes, spatten, splinters en andere breukdeeltjes 01/01/2017 - ∞
14.06Landbouwproducten - (incl. graankorrels, stro, overige landbouwproducten) 01/01/2017 - ∞
14.07Producten - voor de landbouw, veeteelt (incl. meststoffen,veevoeder) 01/01/2017 - ∞
14.08Opgeslagen producten - incl. voorwerpen en verpakkingen in opslag 01/01/2017 - ∞
14.09Opgeslagen producten - in rollen, klossen 01/01/2017 - ∞
14.10Lasten - d.m.v. mechanisch transportmiddel verplaatst 01/01/2017 - ∞
14.11Lasten, hangend aan hefinstallaties, kraan 01/01/2017 - ∞
14.12Lasten - met de hand gebruiken 01/01/2017 - ∞
14.99Overige materialen, voorwerpen, producten, onderdelen van machines, behorend tot groep 14, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
15.00Chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
15.01Bijtende, corrosieve stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig) 01/01/2017 - ∞
15.02Schadelijke, giftige stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig) 01/01/2017 - ∞
15.03Ontvlambare stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig) 01/01/2017 - ∞
15.04Explosieven, reactieve stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig) 01/01/2017 - ∞
15.05Gassen, dampen zonder specifieke uitwerking (biologisch inert, verstikkend) 01/01/2017 - ∞
15.06Radioactieve stoffen 01/01/2017 - ∞
15.07Biologische stoffen 01/01/2017 - ∞
15.08Stoffen, materialen zonder specifieke risico's (water, inerte materialen enz.) 01/01/2017 - ∞
15.99Overige chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen,biologische stoffen, behorend tot groep 15, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
16.00Veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
16.01Veiligheidssystemen - op machines 01/01/2017 - ∞
16.02Persoonlijke beschermingssystemen 01/01/2017 - ∞
16.03Systemen en uitrusting voor hulpverlening 01/01/2017 - ∞
16.99Overige veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting, behorend tot groep 16, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
17.00Kantooruitrusting en persoonlijke uitrusting, sportuitrusting,wapens, huishoudelijke apparaten - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
17.01Meubilair 01/01/2017 - ∞
17.02Apparatuur - informatica, bureautica, reprografie, communicatie 01/01/2017 - ∞
17.03Benodigdheden - voor onderwijs, schrijven, tekenen (schrijfmachine,frankeermachine, vergrotingsapparaat, prikklok) 01/01/2017 - ∞
17.04Artikelen en uitrusting voor sport en spel 01/01/2017 - ∞
17.05Wapens 01/01/2017 - ∞
17.06Persoonlijke bezittingen, kleding 01/01/2017 - ∞
17.07Muziekinstrumenten 01/01/2017 - ∞
17.08Huishoudelijke apparaten, gebruiksartikelen, voorwerpen,linnengoed (voor professioneel gebruik) 01/01/2017 - ∞
17.99Overige kantooruitrusting en persoonlijke uitrusting, sportuitrusting,wapens, behorend tot groep 17, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
18.00Levende organismen en mensen - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
18.01Bomen, planten, kweekproducten 01/01/2017 - ∞
18.02Dieren - huisdieren, vee 01/01/2017 - ∞
18.03Dieren - wilde dieren, insecten, slangen 01/01/2017 - ∞
18.04Micro-organismen 01/01/2017 - ∞
18.05Virussen 01/01/2017 - ∞
18.06Mensen 01/01/2017 - ∞
18.99Overige levende organismen behorend tot groep 18, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
19.00Bulkafval - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
19.01Bulkafval - stoffen, producten, materialen, voorwerpen 01/01/2017 - ∞
19.02Bulkafval - chemische stoffen 01/01/2017 - ∞
19.03Bulkafval - biologische, plantaardige, dierlijke stoffen 01/01/2017 - ∞
19.99Overig bulkafval, behorend tot groep 19, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
20.00Fysische verschijnselen en natuurlijke elementen - niet gespecificeerd 01/01/2017 - ∞
20.01Fysische verschijnselen - lawaai, natuurlijke straling, licht,lichtboog, overdruk, onderdruk, druk 01/01/2017 - ∞
20.02Natuurlijke en atmosferische elementen (incl. watervlaktes,modder, regen, hagel, sneeuw, ijzel, windstoot enz.) 01/01/2017 - ∞
20.03Natuurrampen (incl. overstroming, vulkanisme, aardbeving,vloedgolf, vuur, brand, enz.) 01/01/2017 - ∞
20.99Overige fysische verschijnselen en natuurlijke elementen,behorend tot groep 20, maar hierboven niet vermeld 01/01/2017 - ∞
99.00Overige betrokken voorwerpen die niet in deze lijst vermeld worden 01/01/2017 - ∞