Variabele: Medische kosten

Een verbetering voorstellen

Naam

Medische kosten

Afkorting

MONTFRMED

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft het totale bedrag aan medische, chirurgische, farmaceutische en hospitalisatiekosten uitbetaald voor een bepaald INSZ / schadegeval tijdens het boekjaar waarvoor de informatie meegedeeld wordt.

Bron

DWH_Fedris_FAT_PM

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De bedragen kunnen negatief zijn. De bedragen worden uitgedrukt in euro

Komt overeen met de variabele " MKOSTEND_EUR " voor de periode vóór 01/01/2005. Voor meer informatie over de betaling organisaties zie bijlage1

Internationale compatibiliteit

/