Variabele: Nummer regeling

Een verbetering voorstellen

Naam

Nummer regeling

Afkorting

NRRGL

Thema

Arbeidsongeval, Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Het nummer van de regeling van het ongeval. Elk ongeval kan aanleiding geven tot verschillende regelingen. Voor een regeling zijn herzieningen mogelijk. Een herziening krijgt een hoger volgnummer dan het volgnummer van de regeling waarvan het afhangt. Correcties op een regeling of herziening krijgen ook een hoger volgnummer.

Bron

DWH_Fedris_FAT_ITP_71

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Numeriek

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/