Variabele: Pathologie

Een verbetering voorstellen

Naam

Pathologie

Afkorting

pathologie_code

Thema

Beroepsziekte

Definitie/omschrijving

Deze code duidt aan welk deel van het lichaam of orgaan getroffen werd door de beroepsziekte (bv. de ogen, de huid, het ademhalingssysteem, ...).

Bron

DWH_Fedris_FMP_MP

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
AAandoeningen van het gehoor 01/01/2017 - ∞
BBloedziekten en aantasting van hematopoëtische organen 01/01/2017 - ∞
CZenuwverlamming door druk 01/01/2017 - ∞
DHuidziekten 01/01/2017 - ∞
FZiekten van het AFA 01/01/2017 - ∞
HVirale hepatitis 01/01/2017 - ∞
LLumbale aandoeningen 01/01/2017 - ∞
MAandoeningen van de bovenste ledematen 01/01/2017 - ∞
NNeus - keel - oren 01/01/2017 - ∞
RAandoeningen van het ademhalingsstelsel 01/01/2017 - ∞
STrillingsarthrose 01/01/2017 - ∞
TTendinitis 01/01/2017 - ∞
UAandoening van de bursae 01/01/2017 - ∞
VVasculaire aandoeningen 01/01/2017 - ∞
XAlgemene aantasting 01/01/2017 - ∞
YOftalmologisch stelsel 01/01/2017 - ∞
[ ]Er werd geen pathologie vastgesteld voor deze aanvraag. 01/01/2017 - ∞