Variabele: Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid

Afkorting

Taux_ip

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Percentage gedeeltelijke medische ongeschiktheid zoals opgenomen in het reglement

Bron

/

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/