Variabele: Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid dat voorbehouden wordt

Een verbetering voorstellen

Naam

Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid dat voorbehouden wordt

Afkorting

Taux_ip_reserve

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid dat voorbehouden wordt door de verzekeraar in afwachting van een definitieve beslissing

Bron

DWH_Fedris_FAT_PM_MAR

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Van 0 tot 10.000 uitgedrukt in honderdsten van %. In geval van een dodelijk arbeidsongeval is de waarde = 0

Internationale compatibiliteit

/