Variabele: Percentage hulp van derden

Een verbetering voorstellen

Naam

Percentage hulp van derden

Afkorting

Taux_aide_de_tiers

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Percentage aan de hand waarvan wordt aangegeven in welke mate het slachtoffer hulp nodig heeft van een derde vanaf de consolidatiedatum.

Bron

DWH_Fedris_FAT_RGL

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/